Beoordeling parkeerbeheer VU-VUmc

Het parkeerbedrijf van VU-VUmc heeft Spark gevraagd middels een quick-scan de dienstverlening van de parkeerbeheerder te beoordelen.

Foto: Spark

VU-VUmc heeft het parkeerbeheer uitbesteed aan een professionele parkeerbeheerder. Spark is gevraagd om de kwaliteit van het parkeerbeheer te evaluaren op basis van hetgeen met deze partij is afgesproken. Uitgangspunten voor deze evaluatie waren met name het Programma van Eisen (PvE) en de Service Level Agreement (SLA).

Spark heeft verschillende audits op locatie uitgevoerd, waarbij onder andere gekeken is naar de aspecten schoon, heel, veilig en vriendelijk. Daarnaast is de dienstverlening getest middels het inzetten van een mysterie shopper en door een bezoek te brengen aan de beheerder op locatie.
Ook is gekeken of de parkeerbeheerder de juiste rapportages (conform PvE) aanlevert aan de opdrachtgever. Aan de hand van onder andere deze rapportages is vervolgens de score bepaald die de parkeerbeheerder bij de SLA behaalt.

Op basis van de locatiebezoeken en divere documenten (maandrapportages, digitaal logboek, bedrijfsplan etc.) heeft Spark tenslotte haar rapport opgesteld.