Advies expeditie & parkeren Brusselse Poort

Winkelcentrum Brusselse Poort in Maastricht wordt uitgebreid met o.a. winkels en een nieuwe parkeergarage.

Foto: Spark

In het verleden heeft Spark een ontwerptoets opgesteld voor de parkeergarage en advies gegeven over het ontwerp ervan. Als vervolgstap was meer inzicht nodig in de inpassing van de expeditievoorzieningen en een aantal specifieke onderdelen van de parkeergarage.

Spark is gevraagd te adviseren over de benodigde ruimte voor laden en lossen. Voor de parkeergarage was advies nodig over het aantal, type (full-service of cashless) en de plaats van de betaalautomaten, type schoonmaakmachine en inrichtingseisen voor de ruimte waarin deze machine wordt opgesteld, de ligging en eisen aan voetgangersvoorzieningen, inpassing van opstelplaatsen voor winkelwagens en het opstellen van eisen voor de vloercoating.

Het ontwerp van de laad- en losvoorzieningen heeft Spark geanalyseerd en getoetst met behulp van rijcurvesimulaties en eisen met betrekking tot de benodigde ruimte; ook heeft zij een rapportage opgesteld waarin de onderzoeksvragen zijn beantwoord. Daarbij zijn voor de parkeergarage met name de plaats van de betaalautomaten, ligging en eisen aan de voetgangersvoorzieningen en de inpassing van de opstelplaatsen voor winkelwagens in samenhang beschouwd, omdat het voor de klanten en het functioneren van het parkeerconcept van essentieel belang is dat deze goed op elkaar aansluiten.

Het resultaat van de werkzaamheden van Spark is dat de opdrachtgever een aantal concrete handreikingen heeft waarmee de inrichting van de expeditievoorzieningen en van de parkeergarage verder kan worden uitgewerkt.