Aanbesteding P+R Utrecht Science Park

De VvE P+R Utrecht Science Park (USP) heeft Spark gevraagd om haar te ondersteunen bij de aanbesteding van het parkeerbeheer.

Foto: P+R Utrecht Science Park, Spark.

De P+R USP staat aan de rand van de A28 en is onderdeel van Utrecht Science Park. De garage is in eigendom van 5 partijen: gemeente Utrecht, Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), Universiteit Utrecht (UU), Hogeschool Utrecht (HU) en het Rijksvastgoedbedrijf (RvB).

De gemeente exploiteert 500 parkeerplaatsen in de garage ten behoeve van de P+R functionaliteit. De overige eigenaren zetten de rest van de parkeerplaatsen (1500) in om het personeelsparkeren te kunnen faciliteren. Waarbij de parkeerplaatsen op naam van het RvB in de toekomst ingezet zullen worden voor het personeel van het nieuw gebouwde RIVM kantoor.

Het contract met de huidige beheerder liep, na de maximale verlenging, afgelopen augustus ten einde. Begin 2020 is daarom gestart met de aanbesteding van het parkeerbeheer. Spark heeft in samenwerking met de VvE inzichtelijk gemaakt welke wensen de VvE had ten aanzien van het parkeerbeheer. Welke zaken hadden aanpassing nodig ten opzichte van het huidige contract, bijvoorbeeld op het gebied van de bemensing ter plaatse.

Deze wensen en eisen zijn vertaald in een aanbestedingsleidraad en een Programma van Eisen (PvE). Waarbij een Service Level Agreement (SLA) onderdeel maakt van het PvE. Voor de zomer heeft de VvE het contract kunnen gunnen; dit nieuwe contract is 1 september 2020 van start gegaan.

Momenteel is Spark in samenwerking met de beheerder bezig dit nieuwe contract vorm te geven.

Nooit meer iets missen? Volg ons op Twitter LinkedIn
En meld je aan voor onze nieuwsbrief UPDATE