Aanbesteding Parkeerbeheer Rijksvastgoedbedrijf

Het Rijksvastgoedbedrijf, eigenaar/exploitant van parkeergarages het Plein en de Parkstraat in Den Haag, vraagt Spark om te begeleiden bij het opnieuw aanbesteden van haar parkeerbeheer.

Foto: Spark

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is onder andere eigenaar/exploitant van de parkeergarages het Plein en de Parkstraat in Den Haag. De Pleingarage faciliteert onder andere de medewerkers van de Tweede Kamer en bezoekers van de stad. De Parkstraat wordt met name gebruikt door medewerkers van de Raad van State. In de avond- en weekend uren wordt deze garage opengesteld voor bezoekers.

Middels een Europese aanbesteding wenst het RVB haar parkeerbeheer opnieuw aan te besteden. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft Spark gevraagd haar te begeleiden bij deze aanbesteding. De begeleiding bestaat onder andere uit:

• Opstellen van Programma van Eisen
• Inhoud aanleveren ten behoeve van de aanbestedingsleidraad, denk hierbij aan de selectiecriteria en de beoordelingsmatrix.
• Ondersteuning bieden bij de Nota van Inlichtingen
• Beoordelen van de inschrijvingen

Inmiddels is de opdracht gegund en start de nieuwe beheerder weldra met het uitvoeren van het parkeerbeheer.