Aanbesteding parkeerapparatuur Oss

De gemeente Oss beschikt over drie parkeervoorzieningen die op basis van een zogenaamd off-street parkeerregime worden geëxploiteerd en worden gebruikt door bezoekers en abonnementhouders.

Parkeerterrein Jurgensplein

Het betreft de parkeergarage Bergoss en de terreinen Oostwal-Oost en Jurgensplein. De parkeerapparatuur op deze locaties is verouderd en moet worden vervangen.

Spark heeft de gemeente Oss ondersteund bij de aanbesteding van deze apparatuur inclusief een onderhoudscontract. Daarvoor heeft Spark een Programma van Eisen (PvE) opgesteld dat een gedetailleerde beschrijving bevat van de door de opdrachtgever aan de parkeerapparatuur gestelde functionaliteit en de omvang van de levering en dienstverlening. De aanbestedingsleidraad is door de gemeente opgesteld, waarbij Spark input heeft geleverd voor de geschiktheidseisen, minimumeisen en gunningscriteria. Ook is een beoordelingssystematiek opgesteld dat gebruikt is om de inschrijvingen samen met de gemeente te beoordelen.

De aanbesteding is inmiddels afgerond. De nieuwe parkeerapparatuur wordt in de zomermaanden geplaatst en in gebruik genomen. Bij oplevering verzorgt Spark een Site Acceptance Test. Daarbij wordt getest of de geplaatste apparatuur aan de eisen uit het PvE voldoet. Als deze met goed gevolg is doorlopen, wordt de installatie opgeleverd.