Aanbesteding beheer garage Turfmarkt: betere voorwaarden met behoud van kwaliteit

Het contract met de beheerder van de Haagse garage Turfmarkt liep af. Een goed moment om opnieuw te kijken naar de wensen en eisen van het parkeerbeheer. Gemeente Den Haag vroeg Spark de aanbesteding te organiseren en te begeleiden.

Foto: ANP

De Turfmarkt garage is gelegen in het centrum van Den Haag, onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en is onderdeel van een grote herontwikkeling in de binnenstad. De parkeergarage faciliteert naast abonnementhouders ook diverse bezoekers.

Aanbesteding
Het contract met de beheerder van de parkeergarage aan de Turfmarkt liep af. Het projectbureau van de gemeente Den Haag moest hiermee aan de slag: een goed moment om opnieuw te kijken naar de wensen en eisen van het parkeerbeheer. De gemeente vroeg aan Spark om de aanbesteding te organiseren en te begeleiden.

Expertise
Spark heeft de expertise om de wensen en eisen van de gemeente te vertalen naar een aanbestedingsleidraad en een Programma van Eisen (PvE). Hier maakt een Service Level Agreement (SLA) onderdeel van uit. Spark kon zo het projectbureau van de gemeente Den Haag veel werk uit handen nemen. Een deel van de werkzaamheden betrof het contact opnemen met de huidige beheerder, het bezoeken van de locatie en het inventariseren van de mogelijkheden voor kostenbesparing.

Kostenbesparing
De grootste kostenbesparing is bewerkstelligd door het aantal bemensingsuren drastisch te verlagen. Voorheen werd de parkeergarage 24 uur per dag bemenst, nu neemt de landelijke meldkamer van de beheerder een deel van deze uren over.

Mede dankzij de deskundigheid van Spark is het aanbestedingstraject zorgvuldig en vlot verlopen. Uiteindelijk is het beheer van de garage bij de oorspronkelijke beheerder gebleven, maar tegen betere voorwaarden en met behoud van de kwaliteit.

Resultaat
Goede dienstverlening, minder kosten, een tevreden gemeente: vanaf 1 maart is het nieuwe contract met de beheerder van start gegaan. Zo kan de gemeente met een schone, veilige en goed onderhouden parkeergarage haar abonnementhouders en bezoekers de komende jaren optimaal blijven faciliteren.

Nooit meer iets missen? Volg ons op  LinkedIn & Twitter
En meld je aan voor onze nieuwsbrief UPDATE