100 uur gratis parkeren voor bewoners Vlaardingen

In het parkeerbeleid was een digitale visiteregeling en 100 uur per jaar gratis parkeren voor visite al aangekondigd. Nu vraagt Vlaardingen Spark om te ondersteunen bij de inkoop, aanbesteding en implementatie van deze regeling die via een web-app werkt.

Vlaardingen wil het parkeren prettiger maken. Dat staat in het nieuwe parkeerbeleid. Uit een enquête bleek dat een overgrote meerderheid van de bewoners tevreden is met de parkeerregulering en de parkeervergunning niet kwijt wil. Maar parkeren voor visite ging via een kaart in de parkeerautomaat en daar waren veel mensen niet tevreden over. En als de visite niet hoeft te betalen, is dat natuurlijk ook prettig.

In het parkeerbeleid was een digitale visiteregeling en 100 uur per jaar gratis parkeren voor visite al aangekondigd. Vlaardingen heeft Spark gevraagd om te ondersteunen bij de inkoop, aanbesteding en implementatie van deze regeling die via een web-app werkt.

Aanbesteding
Samen met het projectteam heeft Spark de vraagspecificatie gemaakt en na een marktconsultatie de benodigde software en diensten aanbesteed. Het feit dat er weinig spelers op de markt zijn, maakte dat de aanbesteding lastig was. Het vroeg ook extra zorgvuldige afweging van wat wel en niet geëist kan worden. Onderwerpen die extra aandacht vroegen, waren het administreren van de 100 uur gratis naast de 300 uur die een bewoner voor half tarief kan bijkopen, het verwerken van de “in app betalingen” en vooral ervoor zorgen dat iedereen de app kan activeren en gebruiken. Ook wie niet digitaal uit de voeten kan, moet visite kunnen aan- en afmelden.

Web-app
Het resultaat is dat volgens planning begin februari 2019 alle rechthebbende bewoners de web-app konden downloaden. In korte tijd hebben duizenden de app in gebruik genomen. Op de website van de gemeente staan filmpjes over hoe de app werkt.

Ondersteuning
Samen met de bibliotheek heeft de gemeente voor inloopmomenten gezorgd voor wie ondersteuning bij het aanvragen en installeren van de web-app wilde hebben. Dat was een succes. Wie geen gebruik van de app kan maken kan een telefoonnummer bellen waar een medewerker zorgt voor het aan- en afmelden van visite. Zodat ook degene die niet digitaal uit de voeten kan, zijn visite gemakkelijk kan aan- en afmelden.

Evaluatie
Alles wijst erop dat de web-app in een behoefte voorziet. Over ruim een jaar wordt de regeling geëvalueerd en kunnen de gebruikers aangeven wat ze ervan vinden.

Op de hoogte blijven? Volg ons op Twitter LinkedIn
Of meld je (gratis) aan voor Update