Projecten met het product 'Programma van Eisen (PvE)'

View

Aanbesteding beheer garages Roermond

Roermond heeft twee garages in eigendom en exploitatie. Het parkeerbeheer is uitbesteed. Omdat deze beheerovereenkomst afliep is via een aanbesteding een nieuwe overeenkomst afgesloten. Spark heeft de aanbesteding georganiseerd en begeleid.

View

Aanbesteding parkeerapparatuur Yours Leiden

Syntrus Achmea Real Estate & Finance realiseert circa 1785 centraal gelegen energiezuinige studenten- en starterswoningen. Voor de aanschaf van parkeerapparatuur in de parkeervoorzieningen heeft Spark een pve opgesteld en de aanbesteding begeleid.

View

HagaZiekenhuis, PvE & ontwerptoets parkeergarage

Rond het HagaZiekenhuis wordt een omvangrijk programma met een grote parkeergarage gerealiseerd. Heijmans Vastgoed vraagt Spark het ontwerp op haar efficiency en logistiek te beoordelen en met voorstellen ter verbetering te komen.

View parkeeradviesbureau Spark parkeren Van Heekgarage Enschede

Parkerend Enschede op de rol(band)

De H.J. van Heekgarage in Enschede wordt door een spectaculaire ondergrondse voetgangerstunnel direct verbonden met de centrale hal van het Medisch Spectrum Twente (MST).

View

Aanbesteding parkeerapparatuur Oss

De gemeente Oss beschikt over drie parkeervoorzieningen die op basis van een zogenaamd off-street parkeerregime worden geëxploiteerd en worden gebruikt door bezoekers en abonnementhouders.

View

Beheer parkeergarages Emmen

Emmen wil voor het beheer in de parkeergarages mensen van de sociale werkvoorziening inzetten. Hiervoor is een Programma van Eisen op maat nodig.

View

Aanbesteding beheer P+R De Uithof

In opdracht van de gemeente Utrecht begeleidde Spark voor de Vereniging van Eigenaren van de nieuwe parkeervoorziening P+R De Uithof de aanbesteding van het parkeerbeheer.

View

Programma van Eisen parkeergarage Best

De gemeente Best is bezig met de planvorming voor een herontwikkeling van het centrum. Eén van de onderdelen van deze plannen vormt de realisatie van een ondergrondse parkeergarage.

View

Europese aanbesteding parkeerbeheer Schiphol

Op basis van het in 2009 uitgevoerde onderzoek naar de mogelijkheden van outsourcing, heeft de directie van Schiphol besloten om een marktpartij te selecteren voor het operationele beheer van de parkeervoorzieningen.

View

Oisterwijk, aanbesteding parkeerbeheer

Oisterwijk, ‘Parel in ’t groen’, is een dynamische, groene gemeente in Midden-Brabant. Oisterwijk is een gastvrije gevarieerde gemeente, waar het goed wonen en recreëren is.