Projecten met het product 'Ontwikkeling'

View

Schiphol: Mind your Plek

Een ingrijpende verandering bij Schiphol is de aanstaande bouw van een nieuwe pier en terminal en het opheffen van P2 per 1 oktober. De overgang naar de nieuwe situatie vraagt vergaande aanpassingen in het functioneren van Schiphol. Spark ondersteunt hierbij.

View

Massastudie P2 Schiphol

Schiphol is op zoek naar de mogelijkheden voor het realiseren van parkeercapaciteit die (een deel van) P2 kan vervangen.

View

Programma van Eisen parkeergarage Best

De gemeente Best is bezig met de planvorming voor een herontwikkeling van het centrum. Eén van de onderdelen van deze plannen vormt de realisatie van een ondergrondse parkeergarage.