Projecten met het product 'Ontwerp'

View

Herinrichting parkeerterrein AH Bergen op Zoom

Ahold vraagt Spark een ontwerpstudie voor de functionele inrichting van haar terrein uit te voeren waarin de belangen van de supermarkt worden gewaarborgd, maar waar ook ruimte wordt gecreëerd om de wensen van de ontwikkelaar mee te nemen.

View

Fietsparkeren in de Houthavens

In de voor auto’s bestemde garage op de kop van de Danzigerkade, onderdeel van transformatie locatie de Houthavens, is weinig ruimte beschikbaar voor de fiets. Heren2 vraagt Spark om binnen de bestaande ondergrondse garage een geschikte oplossing te vinden voor 450 fietsparkeerplaatsen.

View

Ontwikkeling Brusselpleingarage

Parkeergarage Brusselplein in Utrecht is, met 1.370 plaatsen voor vaste gebruikers en bezoekers van Leidsche Rijn Centrum (LRC), in gebruik. Spark heeft o.a. de ontwerptoets opgesteld, het bordenplan getoetst en de inkoop voor 40 elektrische oplaadpunten en het parkeermanagement-systeem begeleid.

View

Ontwerp voor fiets en voetganger AH Weesp

De Albert Heijn in Weesp heeft problemen met de beperkte ruimte voor de deur. De geparkeerde fietsen op de stoep zorgen voor overlast voor voetgangers. AH vraagt Spark om een oplossing, waarbij de fietser en de voetganger voldoende ruimte krijgen.

View

Ontwerptoets garage HAUT

HAUT, het hoogste houten woongebouw ter wereld, wordt in Amsterdam gerealiseerd. Voor de garage eronder heeft Spark een ontwerptoets gemaakt en advies gegeven over de verwerkingscapaciteit en inpassing van de autoliften.

View

Ontwerptoets garage STATE

In het Amstelkwartier wordt STATE Amsterdam gebouwd, geïnspireerd op de architectuur van de beroemde wolkenkrabber Flatiron Building in NYC. Het ontwerp van de garage, gerealiseerd onder STATE, is door Spark getoetst aan de NEN 2443.

View Spark-parkeren ontwerp parkeerterrein Artis

Ontwerp parkeerterrein Artis

Artis heeft het olifantenverblijf uitgebreid en hiervoor een gedeelte van het parkeerterrein gebruikt. Aan Spark vroeg zij het aangepaste parkeerterrein te ontwerpen.

View

Variantenstudie parkeergarage Poort van Hoorn

Om Hoorn bereikbaar te houden wordt ten noorden van het station een ontwikkeling voorzien met voldoende parkeerplaatsen voor bezoekers en P+R-reizigers. Spark stelde hiervoor een business case op en onderzocht een aantal varianten voor het ontwerp.

View

HagaZiekenhuis, PvE & ontwerptoets parkeergarage

Rond het HagaZiekenhuis wordt een omvangrijk programma met een grote parkeergarage gerealiseerd. Heijmans Vastgoed vraagt Spark het ontwerp op haar efficiency en logistiek te beoordelen en met voorstellen ter verbetering te komen.

View

Ontwerptoets stallinggarages Como

Bij een VvE is op basis van ontwerptekeningen de vraag ontstaan in hoeverre de in de gebouwen aanwezige parkeerplaatsen ook daadwerkelijk als zodanig bruikbaar zijn.

View

DBFMO aanbesteding

Een tijdelijke parkeervoorziening op de Kop van Zuid. De aanbesteding hiervoor heeft Spark begeleid.

View

Programma van Eisen parkeergarage Best

De gemeente Best is bezig met de planvorming voor een herontwikkeling van het centrum. Eén van de onderdelen van deze plannen vormt de realisatie van een ondergrondse parkeergarage.

View

Herziening NEN 2443 (2009-2011)

NEN 2443 - Parkeren en stallen van personenauto's op terreinen en in garages van het Nederlands Normalisatie-instituut is in Nederland het belangrijkste kader met eisen aan het ontwerp van parkeervoorzieningen.