Projecten met het product 'Financiële haalbaarheid'

View

Quickscan openbare parkeervoorziening Den Haag

De omgeving van station Den Haag Laan van NOI ondergaat de komende jaren een forse gedaantewisseling. De gemeente vraag Spark de mogelijkheden te verkennen voor een parkeervoorziening voor met name bezoekers aan het gebied.

View

P+R Genneper Parken

In de regio Eindhoven is een HOV-tracé in aanleg dat uiteindelijk Nuenen met de High Tech Campus zal verbinden.

View

Roosendaal, hart voor de binnenstad

Spark heeft onder regie van professor Riek Bakker van augustus 2013 tot en met februari 2014 geparticipeerd in de ontwikkeling van een visie en aanpak voor de binnenstad van Roosendaal.