Ontwerp

Afbeelding: Spark

Afbeelding: Spark

Een goed ontwerp is een belangrijke voorwaarde voor een goede parkeervoorziening.

Wij kunnen uw parkeervoorziening (garage of terrein) ontwerpen. Of een Programma van Eisen opstellen dat de ontwerper of ontwikkelaar kan gebruiken bij het ontwerp of de aanbesteding van een parkeervoorziening. Of een ontwerptoets opstellen waarbij wij het ontwerp voor u toetsen aan onder meer de eisen uit NEN 2443 (de “parkeer-NEN”), het Programma van Eisen en de inzichten die bij onze adviseurs aanwezig zijn.