Onderzoek

Uw parkeren loopt op rolletjes. Maar hoe zorgt u ervoor dat het ook zo blijft?

We doen onderzoek naar en maken evaluaties van parkeerbeleid en we hebben daarvoor diverse hulpmiddelen voorhanden. Zo kunnen wij voor u business cases doorrekenen, uw parkeerorganisatie benchmarken, uw gemeentelijke parkeerexploitatie inzichtelijk en beheersbaar maken met ons parkeerexploitatiemodel en uw gehele parkeerproduct monitoren met behulp van de Parkeermonitor.

Lees het artikel over de Leidse parkeermonitor in de Vexpansie.

Foto: Pascal Blanchet

Foto: Pascal Blanchet