Parkeervisie

Het begint met visie.

We evalueren hoe het is en bepalen samen met u hoe we van parkeren een prettige ervaring kunnen maken. Daarbij komen aspecten als reguleren, privacy, digitalisering en de mobiliteit van de toekomst aan bod. Maar ook dromen en wensen over hoe het zou moeten zijn: parkeren is immers het visitekaartje van de bestemming.

Foto: Pascal Blanchet

Foto: Pascal Blanchet