Waar parkeert de landelijke politiek de mobiliteit?

De Tweede Kamerverkiezingen zijn in zicht. In hoeverre staat mobiliteit op de politieke agenda? Is de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen van invloed op hoe naar parkeren wordt gekeken? We hebben de programma’s van de grootste politieke partijen erop nageslagen.

Door Eric Stuyfzand (Spark)

Mobiliteit is een thema dat in bijna alle programma’s te vinden is. Politieke partijen wijzen op de samenhang tussen economische groei en mobiliteit en de noodzaak om die laatste in goede banen te leiden. Over hoe je dat doet verschillen de meningen. De PvdA wil vooral inzetten op het openbaar vervoer. De partij ziet ruimte voor grote aantallen nieuwe woningen in de Randstad en daarmee ook voor een verbeterd ov-netwerk daar. Ook is er aandacht voor slimme mobiliteitsconcepten en emissievrij rijden, daarmee wil men de lucht schoner maken. Terughoudendheid is de PvdA bij de aanleg van nieuwe auto(snel)wegen. In plaats van via wegenbelasting, zou voor de auto betaald moeten worden naar gebruik.

Ook D66 denkt aan betalen voor gebruik van de auto in plaats van voor bezit. Deze partij ziet intelligente en elektrische mobiliteitsvormen het vervoer fundamenteel veranderen en wil deze ontwikkeling faciliteren. Niet openbaar vervoer of de auto staan centraal, maar het mobiliteitssysteem. “Smart mobility”, zelf rijdende vervoermiddelen en ook de fiets (en zijn parkeerplaats) krijgen bij D66 aandacht. De elektrische auto wordt gestimuleerd. In steden komen milieuzones. Ook bij GroenLinks is deze denkrichting te vinden, deze partij zet fors in op openbaar vervoer. Bij de SP zijn goed en toegankelijk openbaar vervoer als alternatief voor de auto, elektrisch rijden en het verschuiven van de lasten van bezit naar gebruik van de auto thema’s.

Investeren in infrastructuur
In tegenstelling tot eerder genoemde partijen wil het CDA wel investeren in de aanleg van nieuwe weginfrastructuur. Maar ook voor het CDA is slimme mobiliteit een thema. Deze partij heeft overigens relatief weinig aandacht voor mobiliteit en werkt het thema niet uit. Zo weinig als er in het CDA programma staat over de auto, zo veel staat er over in dat van de VVD. Mobiliteit ziet men als basisbehoefte die gefaciliteerd wordt. Aanleg van infrastructuur hoort daarbij. Ook de VVD benadrukt het belang van innovatie in mobiliteit en schone technologie. Maar dat zou met landelijke normen geregeld moeten worden en niet via lokale milieuzones. Verschuiven van de lasten van bezit naar gebruik is bij de VVD geen thema, hoewel men de wegenbelasting wel wil verlagen. Ook de VVD maakt extra middelen vrij om te investeren in fysieke infrastructuur.

De door sommigen in de media gesignaleerde urgentie om in onze mobiliteit te investeren, nu we aan den lijve ondervinden dat door de economische groei ons transportsysteem dichtslibt, klinkt in de verkiezingsprogramma’s niet door. Misschien dat dit bij de coalitieonderhandelingen nog naar voren komt.

Parkeren weinig genoemd
Alleen in de programma’s van D66 en GroenLinks komt het parkeren naar voren. Beide partijen willen parkeertarieven inzetten om het gebruik van niet-duurzame voertuigen te ontmoedigen. Een lager parkeertarief voor duurzame voertuigen moet het gebruik ervan stimuleren, een hoger parkeertarief voor niet-duurzame voertuigen moet het gebruik hiervan ontmoedigen.

Mobiliteitsbehoefte
Wie wil nagaan of de verkiezingsuitslag invloed heeft op parkeren, zal moeten wachten tot er een kabinet is. Toch is misschien wel een rode draad te vinden. Voorzien in onze mobiliteitsbehoefte willen alle partijen. Hoewel de accenten verschillen, zet niemand in op het terugdringen van autobezit. Integendeel, door de lasten te verplaatsen naar gebruik, wordt het bezit van een auto misschien goedkoper. Daartegenover staat dat strenge emissie-eisen, de auto weer duurder kunnen maken. Hoe die ontwikkeling verloopt, kan door de nationale politiek nauwelijks beïnvloed worden. Maar mochten de aanschafkosten van een auto voor de meesten te dragen blijven, dan zou het autobezit verder kunnen stijgen. In dat scenario zullen de beschikbaarheid en de kosten van een parkeerplaats nog wel eens een belangrijk thema kunnen worden.

Op de hoogte blijven? Volg ons op Twitter & LinkedIn