VR-sessies een succes!

Primeur
Op 27 en 28 november beleefden bezoekers een primeur op de Vakbeurs Mobiliteit. Met een VR-bril op konden deelnemers aan het Parkeertheater in 360 graden zelf de effecten ervaren van de inzet van parkeren als instrument om de leefbaarheid en duurzaamheid in een woonwijk te verbeteren. Groen in plaats van grijs en fietsparkeerplekken in plaats van geparkeerde auto’s. Flaneren op straat in plaats van C0uitstotend zoekverkeer.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Spark-parkeren_vakbeurs_Mobiliteit_2019_VR_sessie_2-990x660.jpg

Albert Cuyp-garage
Amsterdam geeft met de aanleg van de Albert Cuyp-garage (overigens winnaar van de Betonprijs 2019, een prijs die prestigieuzer is dan de naam doet vermoeden) invulling aan haar Agenda Amsterdam Autoluw. Deze in 2018 gebouwde parkeergarage, verdiept onder de Boerenwetering, heeft de gemeente de mogelijkheid gegeven om de woonstraten daaromheen te ontdoen van auto’s. Zodat in de directe omgeving meer plek is ontstaan voor fietsers, voetgangers, groen en spelen.

Effecten
In het filmpje lieten wij het effect van de parkeergarage op de wijk zien. Hoe kan parkeren een rol spelen in het invullen van de diverse ambities van een stad of dorp? Hoe kan parkeren ingezet worden om te zorgen voor een goede bereikbaarheid voor zowel bewoners als de lokale economie? Juist in tijden dat gezondheid, ontmoeten, duurzaamheid en groen belangrijke ambities zijn van een stad.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Vakbeurs_Mobiliteit_VR-sessies_1718-880x660.jpg

Parkeerbeleid
Met het oog op vier verschillende beleidsterreinen (Mobiliteit, Ruimte, Economie en Duurzaamheid) proberen we in dit lastige, ruimtelijke spanningsveld ervoor te zorgen dat de juiste keuzes worden gemaakt in het bereiken van de ambities van onze stad.

Dit maakt het niet gemakkelijk om (nieuw) parkeerbeleid op te stellen. Van vraagvolgend parkeerbeleid lijken we (weer) steeds meer naar sturend parkeerbeleid te gaan. En nu niet zozeer vanuit mobiliteitsoogpunt, maar meer uit oogpunt van leefomgeving en duurzaamheid. Om bijvoorbeeld de doelstellingen van klimaatadaptie in te kunnen vullen. En om flexibel met ruimte om te kunnen gaan, omdat het nog onduidelijk is waar we met de auto naar toe gaan. Hoe anticiperen we met onze parkeeropgave op elektrisch rijden en laden, deelmobiliteit en fietsparkeren?

Discussie
Dat de tijd er rijp voor is, merkten we tijdens de afsluitende discussiesessie. Wellicht geïnspireerd door het filmpje, waren de deelnemers het er in groten getale over eens: door parkeren op een andere manier in te richten en te organiseren, kunnen er slagen gemaakt worden waar vooral de bewoners profijt van hebben. En de ‘parkeeroffers’ die hiervoor gemaakt moeten worden (parkeren op afstand) wegen zeker op tegen de voordelen die een groene, leefbare straat te bieden heeft.

Welke instrumenten gaan we inzetten?
Hoe we dit gaan organiseren? Daar zijn nog stappen in te maken. Vertegenwoordigers van grotere steden zien heil in de fiets, het OV en MaaS; mogelijk slim gesitueerd en gecombineerd in  mobiliteitshubs. Vertegenwoordigers van kleinere kernen uit landelijkere streken pleiten juist voor een groene omgeving waar ontmoeten en recreëren van belang is. Maar geven ook aan dat het ingrijpen op autogebruik en wellicht zelfs autobezit nog een flinke stap is. Wellicht kunnen we hoop  putten uit de mening van de toekomstige automobilist. Van de vele aanwezige studenten Ruimtelijke Ontwikkeling – Mobiliteit (goed vertegenwoordigd door Hogeschool Windesheim) geeft de meerderheid aan te gaan voor het kúnnen gebruiken van een auto, in plaats van het bezitten ervan.

Wereld te winnen
Of deze idealen over 10 jaar nog steeds overeind blijven, daar zijn de geleerden het niet over eens. Dat we keuzes moeten maken in het gebruik van de openbare ruimte en dat parkeren daar een sleutelrol in speelt, wél.  

Hierin is nog een wereld te winnen. Mét elkaar.

Prijswinnaars
Na afloop van elke beursdag werd in het Parkeertheater een prijs verloot onder de VR-deelnemers. De winnaars van een VR-bril zijn Lyda Hertogh en Francina van der Star.

Nooit meer iets missen? Volg ons op Twitter LinkedIn
En meld je aan voor onze nieuwsbrief UPDATE