Voorlopig geen btw op straatparkeren

Foto: Pascal Blanchet

Door Eric Stuyfzand (Spark)

Een tijdje gelden berichtten we over de vraag of straatparkeren onderhevig moet zijn aan btw (zie artikel ‘Het einde van gesubsidieerde parkeertarieven?). De aanleiding was een tweetal zaken waarin een belastingplichtige had geëist dat in de naheffingsaanslag een btw bedrag zou moeten zijn gespecificeerd.

De advocaat generaal stelde eerder in haar advies dat hier grond voor is. Afgelopen vrijdag 23 maart 2018, was er uitspraak van de Hoge Raad:

Deze stelt: “Het nationale recht noch het Unierecht biedt steun voor de opvatting dat een gemeentelijke parkeerverordening niet rechtsgeldig is op de grond dat in die verordening niet is vermeld of in het tarief een bedrag aan omzetbelasting is begrepen dan wel daarin niet is voorgeschreven dat op het aanslagbiljet een bedrag aan omzetbelasting moet worden vermeld.”

De Hoge Raad doet geen uitspraak over de kernvraag: btw of niet?

Het komt er dus op neer dat de Hoge Raad geen uitspraak doet over de kernvraag: btw of niet? Men komt aan de beantwoording van deze vraag niet toe, omdat die beoordeling niet van belang is voor de juistheid van de opgelegde naheffingsaanslagen. De Hoge Raad laat daarom in het midden of gemeenten btw moeten heffen over de parkeervergoeding.

We moeten dus nog even in onzekerheid leven over dit btw vraagstuk. Voorlopig blijft alles zoals het was. Voor gemeenten goed nieuws.

Bron: www.rechtspraak.nl

Op de hoogte blijven? Volg ons op TwitterFacebook & LinkedIn
Of meld je (gratis) aan voor Update