Succesvolle parkeernormencursus krijgt reprise: 28 juni

“Eindelijk een cursus waar ik écht wat aan heb’, was een reactie na de eerste cursusdag ‘Anders kijken naar parkeernormen’ op 8 maart. Vanwege het succes en de tevreden cursisten, wordt de eendaagse cursus twee keer herhaald.

Foto: Acquire Publishing

Actuele discussie

Uit de inhoudelijke discussies gedurende de dag kon opgemaakt worden dat het onderwerp ‘parkeernormen’ zeer actueel is. Met de woningbouwopgave in het achterhoofd is vanuit gemeenten met name behoefte aan een verdere concretisering van de mogelijkheden van nieuwe mobiliteitsoplossingen en op de hoogte en toepassing van parkeernormen. Denk hierbij aan deelauto’s en het MaaS-concept. Enerzijds hebben gemeenten de ambitie om mee te bewegen met dit soort nieuwe mobiliteitsoplossingen, anderzijds zijn zij waakzaam voor de mogelijk negatieve en nu nog onbekende effecten.

Met name het onderwerp borging speelt hierbij een cruciale rol. De mogelijkheden voor het SMART formuleren van afwijkende afspraken bij het gebruik van private of openbare parkeercapaciteit buiten de ontwikkelingslocatie kwamen hier ook nadrukkelijk aan de orde.

Iedere gemeente een ander vraagstuk

Natuurlijk bleek tijdens de eerste cursusdag dat er grote verschillen zijn tussen gemeenten. Wanneer er meer ruimte is, blijkt de noodzaak tot innovatieve parkeeroplossingen kleiner te zijn. Maar ook in deze gevallen is er altijd de noodzaak tot maatwerk: zelf nadenken over reële parkeernormen die passen bij het programma van de desbetreffende ontwikkeling en de locatie waar deze moet gaan plaatsvinden.

Aanmelden

Vanwege grote belangstelling, organiseert Acquire Publishing in samenwerking met Spark opnieuw de eendaagse cursus Parkeernormen op 26 april en op 17 mei.

De cursus op 26 april en 17 mei zitten inmiddels vol. U kunt zich aanmelden voor de nieuwe cursus op 28 juni. Dat kan via deze link.