Straatparkeren duurder door btw heffing?

Op 5 september 2017 publiceerde de advocaat-generaal zijn advies over de vraag of gemeenten btw over straatparkeren moeten rekenen. De zaak is in beweging gezet door een ondernemer die een btw factuur wilde ontvangen voor een naheffingsaanslag. Het advies is schokkend: het aanbieden van straatparkeren is btw belast.

Door Eric Stuyfzand (Spark)

Foto: Pascal Blanchet

De motivatie van dit standpunt ligt in de kern bij het gegeven dat het aanbieden van een parkeerplaats een economische activiteit is die ook door particuliere ondernemingen wordt uitgevoerd. Als een overheid deze activiteit uitvoert, is zij in concurrentie met die ondernemingen. Daarbij zijn de specifieke lokale omstandigheden (er is bijvoorbeeld geen particuliere aanbieder) niet van belang, het gaat puur om de activiteit als zodanig. Ook het verschil tussen een parkeerplaats op straat of achter een slagboom is onvoldoende. Voor een consument is het parkeren van de auto op straat of achter de slagboom niet wezenlijk onderscheidend, zo wordt gesteld. Dat het bij straatparkeren om een belasting gaat (en niet om een vergoeding voor een prestatie) wordt ook niet als onderscheidend aangemerkt. Het advies stelt dat “aangezien de te betalen belasting is gekoppeld aan de parkeerduur, deze de werkelijke tegenwaarde vormt voor de geleverde dienst.”

Gevolgen
Nu is er nog geen gerechtelijk uitspraak en als die er wel is, volgt mogelijk nog een gang naar de Europese rechter. Maar wat zouden de gevolgen kunnen zijn? Gemeenten zouden over hun parkeerinkomsten 21% btw moeten afdragen. In 2015 waren die inkomsten voor alle gemeenten samen € 680 miljoen op jaarbasis, extra inkomsten voor het rijk van € 140 miljoen dus. Hoe zouden gemeenten dit moeten opvangen? Verhogen van de parkeertarieven is moeilijk, er is al zoveel weerstand tegen. En het gaat niet alleen om betalen per uur, ook de parkeervergunningen worden duurder. Verlagen van het parkeertarief misschien, en besparen op kosten?

Btw compensatie
Een ondernemer mag betaalde btw in mindering brengen van af te dragen btw. Een gemeente mag dit ook. Bij de bouw van parkeergarages (die in het btw regime gebracht zijn) doen gemeenten dit. Dat zou dan voor straatparkeren ook gelden. Zo op het eerste gezicht is dat niet heel gunstig voor een gemeente. Wie veel van het parkeerbeheer zelf uitvoert, betaalt al weinig btw en bij uitbestede diensten kan de meeste btw nu al worden gecompenseerd via het btw compensatiefonds. Een interessant punt is misschien de kosten van grond en infrastructuur die aan de straat parkeerplaatsen verbonden zijn. Daarvan de kosten doorrekenen wordt belangrijker, maar of dat voor de btw veel uitmaakt, valt te betwijfelen. Uiteindelijk betaalt een gemeente per saldo toch ten minste de btw over het financieel overschot van straatparkeren en dat is bij gemeenten meestal positief.

Een gemeente die als ondernemer voor straatparkeren wordt aangemerkt, krijgt ook te maken met de Wet Markt en Overheid (WMO). Maakt men “winst” op straatparkeren, dan doemt de discussie over vennootschapsbelasting op. En hoe zit het als de gemeente parkeerregulering heeft ingevoerd in een woonbuurt, om via vergunningverlening de parkeerruimte voor bewoners beschikbaar te houden? Mij lijkt dat de gemeente daar juist niet als ondernemer maar puur als regulerende overheid optreedt.

De kosten van een parkeerplaats
Voor particuliere eigenaren of exploitanten is btw over straatparkeren gunstig, het maakt hun dienst concurrerender in prijs. Maar de afstand tussen de kosten die de overheid rekent voor een parkeerplaats (die is over het totaal van alle parkeerplaatsen bezien meestal gratis of voor een vergunninghouder enkele tientjes per jaar) en wat een marktpartij in een commerciële exploitatie aan kosten moet doorberekenen, is nog heel groot. In de meeste gevallen wordt de parkeerplaats gezien als onderdeel van de weginfrastructuur die uit algemene middelen en wegenbelasting wordt bekostigd. In dat licht gezien, is het moeilijk om de gemeente als ondernemer voor straatparkeren aan te merken. Btw over straatparkeren? Ik zie het nog niet gebeuren. Het laatste woord is er nog lang niet over gezegd.

Zie ook eerdere uitspraken.

Op de hoogte blijven? Volg ons op TwitterFacebook & LinkedIn
Of meld je (gratis) aan voor Update