Retailpoort 2014: speerpuntsessie ‘Parkeren in de binnenstad’

Retailpoort 2014 vond donderdagmiddag 6 november plaats in ‘t Kyocera stadion.

Samen met Detailhandel Nederland, Koninklijke Horeca Nederland en ANWB heeft Spark de speerpuntsessie Vestigingszaken visie ‘parkeren in de binnenstad’ inhoud en vorm gegeven. De presentaties van Attje Kuiken en Rob Ebbing, evenals 3 geponeerde stellingen, gaven aanzet tot scherpe discussies met en tussen deelnemers uit het publiek.

Position paper
Detailhandel Nederland, Koninklijke Horeca Nederland en de ANWB hebben gezamenlijk ook een position paper “Parkeren in de binnenstad” opgesteld. Bij de totstandkoming hiervan hebben wij een bijdrage mogen leveren en lichten wij onze ideeën over toekomstig parkeerbeleid toe. De paper geeft inzicht in de verschillende invalshoeken, meningen, belangen en ambities van de partijen. De bedoeling van alle betrokkenen is eenduidig; het nodigt ook anderen uit om een bijdrage te leveren aan de discussie over een positieve beleving van goed bereikbare binnensteden met gastvrije parkeervoorzieningen voor auto en fiets. En juist die dialoog gaat ‘het parkeren’ verder brengen. Omdat dan de klant (parkeerder) beter wordt gefaciliteerd, de ondernemer zijn belang beter behartigd ziet en de politiek een transparant dossier tot zijn beschikking krijgt om keuzes te maken die goed uit te leggen zijn.

Bekijk de position paper “Parkeren in de binnenstad”.

Foto: Spark

Foto: Spark, Attje Kuiken

Foto: Spark

Foto: Spark

Foto: Spark, Rob Ebbing

Foto: Spark, Rob Ebbing