Real-time parkeerdata en de opkomst van de “parking broker”

Gebaseerd op: “Real-time parking data management: collection, integration, publication and visualization”, van Ali Lattunen, gepresenteerd op het EPA Congres 2015 en “Future role of parking transaction broker”, bachelorscriptie van Hidde de Lange (EUR, 2015)

Een goed parkeerproduct staat of valt tegenwoordig met goede informatievoorziening over parkeren. Gemeenten hebben in de regel een parkeerverwijzing, en soms ook dynamische parkeerroute-informatiesystemen, die aangeven hoeveel en op welke locatie er parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Maar met alle ontwikkelingen op het gebied van mobiel betalen, sensoren, camera’s en andere technieken ontstaan er nog veel meer informatie- en datastromen waar je parkeerproduct mee kan worden verbeterd.

Figuur: uit paper “Real-time parking data management: collection, integration, publication and visualization."

Figuur: uit paper “Real-time parking data management: collection, integration, publication and visualization.”

Dit begint met het ontsluiten van real-time parkeerinformatie. Waar moet je dan als gemeente aan denken? Naast bezettingsinformatie kun je denken aan identiteit en locatie van voertuigen, betaalmomenten en informatie uit parkeermanagementsystemen, die vaak al op internet zijn aangesloten.

De aanwezigheid van al die informatiestromen leidt tot een nieuwe partij op de parkeermarkt: de “parking broker” (of parkeermakelaar). De brokers die op dit moment in Nederland actief zijn, doen dit naar de consument toe vooral als service provider om mobiel betalen voor parkeren mogelijk te maken. Consumenten maken steeds meer gebruik van dit soort dienstverlening: bijna de helft van de parkeertransacties die in de eerste zes maanden van 2015 bij het RDW geregistreerd werden, verliep via een app, met een omzet van 33 miljoen euro. Dit aantal neemt steeds verder toe.

Een toekomstbestendig parkeerproduct betekent vandaag de dag: data en informatie ontsluiten. Brokers leveren op basis van die informatie service voor consumenten: mobiel betalen voor parkeren, door heel Nederland, en alleen voor de werkelijk geparkeerde tijd. De consument hoeft niet meer naar een automaat te lopen, in de rij te staan, of kleingeld op zak te hebben.

Hoe meer informatie er voor brokers beschikbaar komt, hoe beter zij hun parkeerdienstverlening op de consument kunnen afstemmen. En betere dienstverlening betekent een gastvrijere binnenstad. Ontsluit je parkeerproduct dus niet alleen op straat, maar ook via de digitale snelweg!

Op de hoogte blijven? Doe mee met de Parkeerbarometer en neem deel aan het open platform op LinkedIn.