Publicatie ‘Parkeren in het Ruimtelijk domein’

Exemplaar van ‘Parkeren in het Ruimtelijk domein’

In Nederland bezitten we samen 8,5 miljoen personenauto’s, ongeveer 21 miljoen fietsen en 1,8 miljoen e-bikes. Daarnaast zijn er nog vele honderdduizenden bestelauto’s, brommers, scooters, motoren etc. De ruimtelijke impact van parkeren – en daarmee tevens de financiële impact – is enorm en levert regelmatig hoofdbrekens op bij (her)ontwikkelingsopgaves. Hoe parkeerfaciliteiten zo in te passen dat de ruimtelijke kwaliteit niet wordt aangetast, is de vraag. Een vraag die steeds pregnanter wordt in de discussie over klimaatadaptatie en in nieuwe visies op een stedelijke omgeving waar het goed wonen, werken en recreëren is. Adequaat en integraal parkeerbeleid en een toegeruste organisatie zorgen voor het beheersbaar houden van dit parkeervraagstuk.

Parkeren in het Ruimtelijk domein plaatst parkeren in een ruimtelijke context. Er worden handvatten gegeven hoe de parkeervraag berekend en gefaciliteerd kan worden, hoe het gebruik kan worden gereguleerd en welke wettelijke kaders op parkeren van toepassing zijn. De vele soorten parkeervoorzieningen en hun toepassingsmogelijkheden zoals we die nu kennen worden beschreven, maar ook nieuwe ontwikkelingen als de zelfrijdende auto worden benoemd. Aan bod komt ook de parkeerexploitatie en de organisatie, de relevante aspecten die zorgen dat de fysieke parkeervoorzieningen bij blijven dragen aan een leefbare en bereikbare omgeving.

Auteurs
Deze publicatie is geschreven door Ed van Savooyen, Ernst Bos, Pieter Delleman (allen Spark) en Martin Blankendaal (de Parkeeradviseur).

Bestellen
Dit boek bestellen? Dat kan via de website van uitgever Berghauser Pont: Parkeren in het Ruimtelijk domein’.

Nieuwsgierig? Open het inkijkexemplaar.

Contact
Heb je een vraag over parkeren in het ruimtelijk domein? Stuur dan een bericht naar Pieter Delleman via pieterdelleman@spark-parkeren.nl

Nooit meer iets missen? Volg ons op Twitter LinkedIn
En meld je aan voor onze nieuwsbrief UPDATE