Parkeren voor de binnenstad: goed geregeld? (1/2)

Gebaseerd op: “Quality of parking and retail performance (juli 2014)”, van Martijn Springvloet (masterscriptie), begeleid door Giuliano Mingardo.

Winkelen is één van de belangrijkste motieven om naar de stad te gaan. Vaak doen we dit met de auto: het is handig en gemakkelijk, je kunt veel spullen meenemen en je bent flexibel als het gaat om waar je heen wil. Maar hoe belangrijk is de auto nu eigenlijk voor het functioneren van winkelgebieden? En hoe beïnvloedt de kwaliteit van parkeerplaatsen de omzet van winkels?

Parkeerdaviesbureau_Spark_Parkeren_voor_de_binnenstad_goed_geregeld_

Foto: Spark

Onderzoek van de Erasmus Universiteit geeft inzicht in de complexe relatie tussen parkeren en winkelgebieden. Sommige studies (Timmermans et.al., 1992; Still & Simmonds, 2000) beargumenteren dat goed parkeren een attractiefactor is voor winkelgebieden, en dat een gebrek aan parkeerruimte tot een beperking van economische groei leidt. Het mantra “No parking, no business!” is dan ook door veel winkeliers en belangenorganisaties geadopteerd als het gaat over parkeren in winkelgebieden, en lokale overheden staan onder druk om meer parkeergelegenheid tegen lagere tarieven te bieden.

Eén van de aannames waar bovenstaande oneliner op is gebaseerd, is dat de meeste bezoekers van winkelgebieden met de auto komen. Diverse onderzoeken laten zien dat winkeliers dit percentage tot wel 15 procentpunt overschatten (Sustrans, 2003-2006). Hoewel voor winkelgebieden die aan de rand van de stad liggen of een regionaal karakter hebben geldt dat beschikbaarheid van parkeerruimte samenvalt met de prestatie van de winkels, blijkt dat hoe stedelijker het winkelgebied, hoe minder mensen er met de auto naartoe komen.

Een tweede veelgehoorde aanname is dat bezoekers van winkelcentra die met de auto komen meer uitgeven dan andere bezoekers. Voor supermarktbezoek blijkt dit echter niet uit te maken (Mingardo et.al. 2009). Voor winkelgebieden blijkt dat klanten die op de fiets komen, of lopend, per bezoek weliswaar minder uitgeven, maar ook vaker komen en daardoor in totaal meer spenderen (Christiaens, 2000; Verhoek, 2000). Winkeliers hebben vaak ook geen duidelijk beeld van wat verschillende klanten uitgeven.

Tenslotte is er nog het idee dat de beschikbaarheid van parkeerplaatsen en het feit dat er voor parkeren betaald moet worden, bepaalt of bezoekers naar een winkelcentrum komen. Mingardo en Meerkerk (2012) geven aan dat het tarief voor parkeren of de beschikbaarheid van plaatsen geen effect hebben op de keuze voor een bepaald winkelgebied. Winkelpubliek accepteert dat parkeren schaars is op populaire bestemmingen, en dat daar kosten mee zijn gemoeid. Een stadscentrum verliest geen aantrekkingskracht door beperkingen in het aanbod van parkeren (Marsden, 2006). Winkelbezoek past zich aan en parkeert verder weg, of neemt een ander vervoermiddel.

“No parking, no business!” gaat dus echt niet altijd op. Maar kwaliteit van parkeren is wel een factor die samenhangt met de prestatie van winkelgebieden. In een volgend artikel zoomen we verder in op de vraag hoe kwaliteit van parkeerplaatsen de omzet van winkels beïnvloedt.

Lees het vervolg: Parkeren voor de binnenstad: goed geregeld? (2/2)

Op de hoogte blijven? Doe mee met de Parkeerbarometer en neem deel aan het open platform op LinkedIn

  • Christiaens, B. (2000). Fiets en auto om(ge)zet: een onderzoek naar de relatie van vervoerswijzekeuze fiets en auto op winkelomzetten in binnensteden. Breda: SOAB.
  • Marsden, G. (2006). The evidence base for parking policies – a review. Transport Policy Vol. 13 Issue 6, 447-457.
  • Mingardo, G., & Meerkerk, J. v. (2012). Is parking supply related to turnover of shopping areas? The case of the Netherlands. Journal of Retailing and Consumer Services 19, 195-201.
  • Mingardo, G., Mouter, N., & Talens, H. (2009). No Parking, Still Business. Verkeerskunde vol 4
  • Still, B., & Simmonds, S. (2000 ). Parking restraint policy and urban vitality. Transport Reviews vol 20 no 3, 291-316.
  • Sustrans. (2006). Real and Perceived Travel Behavior in Neighborhood Shopping Areas in Bristol. Final report prepared by Sustrans on behalf of Bristol City Council. Sustrans.
  • Sustrans. (2003). Traffic restraint and retail vitality. Sustrans.
  • Timmermans, H., Borgers, A., & Waerden van, P. (1992). Mother Logit Analysis of Substitution Effects in Consumer Shopping Destination Choice. Journal of Business Research 24, 177-189.
  • Verhoek, B. (2000). Bestedingen fietsers en automobilisten. Studie verricht ten behoeve van het I-ce project Kosten en Baten van Fietsverkeer. Eindhoven: Grontmij.