Parkeren in binnenstad loopt verder terug

Het gebruik van binnenstedelijke parkeerplaatsen is over de periode 2008-2013 met 16% gedaald. Deze daling blijkt drie keer zo groot in vergelijking met de CBS index. Dat de dalende trend, voor het eerst aangetoond in 2012 , zich voortzet blijkt uit de nieuwste resultaten van de Parkeerbarometer, een onderzoek van Spark en de Erasmus Universiteit Rotterdam naar het gebruik van het parkeerareaal in binnensteden.

Tegen de achtergrond van signalen over daling van consumentenbestedingen brengt de Parkeerbarometer de parkeerproductie[2] van het parkeerareaal in binnensteden over de afgelopen jaren in beeld. Uit de aangeleverde data van 20 binnensteden over betreffende onderzoeksperiode blijkt dat het aantal verkochte parkeeruren gemiddeld met ruim 16% is gedaald. Ten opzichte van de ontwikkeling van de binnenlandse bestedingen (CBS) over dezelfde periode (5,1%) is dit een daling die inmiddels ruim drie keer zo groot is.

Grafiek_Parkeerbarometer_2014_Spark

¹Parkeerbarometer 2012: Publicatie
²Parkeerproductie: Het op een parkeerplaats gedurende een jaar verkochte aantal parkeeruren.

De dalende trend blijkt zich voort te zetten. De oorzaken hiervan zijn niet eenduidig en vertragen het vinden van een oplossingsrichting. Factoren als recessie en internet worden in één adem genoemd. Gemeenten worden zich bewust van de ontwikkelingen en onderkennen meer en meer het belang van parkeren voor het functioneren van hun binnenstadseconomie. In de zoektocht naar oplossingen komt niet zelden eenzijdig het parkeertarief in beeld. Het versterken van de binnenstad vergt echter een bredere, integrale visie.

Voor meer informatie en/of vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met Rob Ebbing via robebbing@spark-parkeren.nl of 070-31 77 005.

Dit bericht in de media:
Lees het hele artikel op de website van Binnenlands Bestuur