Parkeren in 2030 – inzichten

10 jaar Spark, dus kijken we ruim 10 jaar vooruit naar parkeren in 2030.

Een inspirerende bijeenkomst in het Doelencafé in het centrum van Rotterdam
Er bestaan verschillende verwachtingen over de toekomst van mobiliteit en parkeren. Maar soms is sprake van wensdenken en werpen recente trendanalyses een ander licht op de materie. In het jubileumevent ’10 jaar Spark’ werden deze zaken belicht.

Foto: Spark

Foto: Spark

Parkeren gaat over mensen, maar ook over auto’s. In 2030 is die auto veel schoner en veiliger dan nu, maar helemaal zelf rijden zal hij nog niet. Het idee dat er minder auto’s zullen zijn omdat jongeren minder vaak een auto hebben, lijkt niet te kloppen. De afgelopen jaren is het autobezit onder jongeren zelfs licht gestegen. Lokaal kunnen daar natuurlijk wel verschillen in zijn.

spark-parkeren_in_2030_event-1024x683

Foto: Spark

Uit de toekomstverwachtingen voor de mobiliteit komt de samenhang tussen welvaart en mobiliteit naar voren. Ook de demografische ontwikkeling (waarschijnlijk groeit de bevolking nog licht en er zijn straks meer ouderen, maar die zijn mobieler dan de ouderen van nu) wijst op een toename van mobiliteit. De groei zal waarschijnlijk meer in stedelijke gebieden geconcentreerd zijn, RO beleid is hierop van invloed. Klimaatbeleid kan ertoe leiden dat auto’s schoner en daarom duurder in aanschaf worden maar goedkoper in gebruik.

Foto: Spark

Foto: Spark

Foto: Spark

Foto: Spark

In stedelijke logistiek is nog heel veel te verbeteren. Enerzijds leidt individualisering en welvaartsgroei tot meer vervoersbewegingen, maar efficiëntieverbetering houdt logistiek beheersbaar. Gebruik van data kan leiden tot betere afstemming van vraag en aanbod van goederen en personenvervoer. Nu zijn we nog bijna blind als het gaat om informatie hierover, maar in de toekomst gaan we van blind naar ziende en van doof naar horende. Ruimte en dus ook parkeerplaatsen zullen veel beter benut gaan worden.

Foto: Spark

Foto: Spark

Beter benutten en beter bereikbaar
Leiden investeert in parkeren. Wethouder Strijk legde de betekenis van de (bijna) 1000 nieuwe ondergrondse parkeerplaatsen voor de stad uit. Goede ondergrondse parkeerplaatsen zijn geen bron van inkomsten maar een aspect van goede bereikbaarheid van de stad in de komende decennia. En maken tegelijk een betere kwaliteit van de openbare ruimte mogelijk. De aanstaande digitalisering van het parkeren in Leiden zal vraag naar en aanbod van sneller en dichter bij elkaar brengen.

Foto: Spark

Foto: Spark

Foto: Spark

Foto: Spark

Bij de stellingen in het debat viel op dat 85% van de aanwezigen denkt dat de huidige parkeernormen leiden tot een overschot aan parkeerplaatsen. De stelling dat er in 2030 minder auto’s zijn, kon maar op weinig bijval rekenen.

Foto: Spark

Foto: Spark

Foto: Spark

Foto: Spark

Prijsvraag
Om de generatie van de toekomst uit te dagen over parkeren in 2030 na te denken, was er de prijsvraag. Drie genomineerden hebben hun parkeeridee gepitcht. TU Delft studenten Mick de Waart en Brian Nap wonnen met hun idee ‘Auto Correcting’ (de HopOnDropOffSpots – HODOS) zowel de eerste prijs als de publieksprijs.

Winnaars_prijsvraag_6_okt_2016_Spark-parkeren

Foto: Spark

Foto: Spark

Foto: Spark

Wat gaan we morgen doen?
Hebben we dan nu een antwoord op de vraag: waar kunnen we morgen mee beginnen om het parkeren in 2030 beter geregeld te hebben? Natuurlijk niet! Maar we kunnen de richting wat beter zien.

Inzetten op het verzamelen en structureren van data (over gebruik, capaciteit en vrije ruimte) en die data beschikbaar stellen voor iedereen. Geen gegevens bij je houden maar delen.

De huidige systematiek waarmee de benodigde parkeerplaatsen worden berekend, is dringend aan vernieuwing toe. Veel cijfers zijn ontleend aan historische waarnemingen en worden te gemakkelijk als normenkader gebruikt. We moeten vanaf nu veel meer rekening houden met nieuwe manieren om parkeerplaatsen te gebruiken/benutten en veranderingen in verplaatsingsgedrag.

Parkeren in 2030, met medewerking van Meindert Schut, Hans Hilbers, Walther Ploos van Amstel, Robert Strijk, Mariëlle Wieman, Tako Postma, Gerard Comello, Menno Overtoom, Elise Fikse, Ed van Savooyen.

Presentaties:
De auto van de toekomst – Meindert Schut (BNR Nieuwsradio)
Toekomstverkenning mobiliteit – Hans Hilbers (Planbureau voor de Leefomgeving)
Stedelijke transportsystemen – Walther Ploos van Amstel (Hogeschool van Amsterdam & Universiteit van Amsterdam)

Pitches:
Auto Correcting – Brian Nap & Mick de Waart
Ondernemend parkeren – Wessel de Jong
Accelereren van de tendance – Bart Duisterhof