Ernst Bos in special Mobiliteit bij Elsevier: ‘Parkeren belangrijk onderdeel bereikbaarheid’

Collega Ernst Bos duidt in de special Mobiliteit bij weekblad Elsevier, het belang van gebruik van beschikbare parkeerdata. Lees hieronder het artikel ‘Parkeren belangrijk onderdeel bereikbaarheid’ of open de pfd.

Dit artikel is op 9 december 2017 verschenen bij de special Mobiliteit, van Pulse Media Group, gedistribueerd bij Elsevier.

‘Om parkeerproblemen aan te pakken, is een schat aan data beschikbaar, maar daar wordt vaak nog te weinig mee gedaan. Er wordt ingezet op grote projecten, terwijl informatie die aan de basis moet liggen van veel nieuwe mobiliteitsontwikkelingen onvoldoende wordt benut.’ Dat zegt Ernst Bos, partner bij Spark parkeren.

Goede parkeerdata stelt in staat efficiënt te monitoren of (parkeer)beleid effectief is.

Wat voor rol kan data spelen bij het oplossen van mobiliteitsproblematiek?
“Met goede parkeerdata verkrijg je inzicht in doelgroepen en parkeerlocaties. Je weet precies hoeveel auto’s op welk moment op welke locatie staan. Dat betekent ook dat je automobilisten kunt informeren over de beschikbare parkeerplekken. Voor gemeenten bijvoorbeeld levert deze informatie waardevolle inzichten op. Het stelt hen in staat efficiënt te monitoren of (parkeer)beleid effectief is, om trends te signaleren, om scenario’s te ontwikkelen en om waar nodig gericht bij te sturen. Zo kunnen ze op een steeds professionelere manier invulling geven aan hun rol als exploitant en beleidsmaker.”

Wat is de essentie van parkeermanagement?
“Dat je op elk moment exact weet hoe het parkeerplaatje in je gemeente eruitziet. Je moet weten wie je parkeerders zijn, waar ze staan, hoeveel ze betalen. Met die informatie kun je de parkeerdienstverlening verbeteren. Dat geldt niet alleen voor gemeenten, maar ook voor bijvoorbeeld retailers, ziekenhuizen, universiteiten en luchthavens. In feite alle organisaties die te maken hebben met grote bezoekersaantallen per auto of fiets. Parkeren is een belangrijk onderdeel van de bereikbaarheid.”

Dat je op elk moment exact weet hoe het parkeerplaatje in je gemeente eruitziet.

Wat is jullie rol hierin?
“Wij adviseren bij mobiliteits- en parkeervraagstukken over auto en fiets. Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig? Welke nieuwe technieken kun je toepassen om het parkeren beter te maken voor de gebruiker én de beheerder? Hoe kun je parkeerapparatuur en parkeerdiensten inkopen en parkeerplaatsen exploiteren en beheren? Daarnaast zorgen wij met Monit voor data-analyse, waardoor je precies weet wat er aan parkeerplaatsen beschikbaar is en hoe de ruimte wordt gebruikt. Het systeem verzamelt en analyseert gegevens uit verschillende bronnen en vertaalt de data naar bruikbare informatie voor een groeiend aantal steden in binnen- en buitenland.”

Op de hoogte blijven? Volg ons op Twitter, Facebook & LinkedIn