Parkeerbarometer 2019: Parkeerbeleid doet ertoe

In tijden van crises klinkt de roep om oplossingen het luidst. En juist op dit soort momenten is het beter om het hoofd koel te houden, naar de feiten te kijken en geen overhaaste besluiten te nemen.

Onderzoeksresultaten van de Parkeerbarometer uit 2019

Gelukkig hebben steeds meer gemeenten hun parkeerdata op orde, waardoor zij ook in dit soort situaties kunnen analyseren wat er gebeurt om vervolgens waar nodig onderbouwd en gericht actie te nemen. De basis hiervoor bestaat uit parkeerdata over de eigen situatie. Vergelijken hiervan met de ontwikkelingen elders biedt een klankbord, houvast om zo succesvol mogelijk door deze roerige tijd heen te komen. Om hierbij te helpen hebben Spark en de Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmus UPT) met de Parkeerbarometer wederom de ontwikkeling van het parkeren in diverse Nederlandse binnensteden in kaart gebracht.

Parkeerproductie
Het aantal in een binnenstad verkochte parkeeruren, de parkeerproductie, geeft een goede indicatie van het gebruik van binnenstedelijke parkeerplaatsen. Bovenstaande grafiek geeft over de periode 2008 – 2019 in een index weer hoe de parkeerproductie zich heeft ontwikkeld in kleine, middelgrote en grote steden. De parkeerproductie van gemeentes met meer dan 100.000 inwoners vertoonde in 2012 een trendbreuk en ligt inmiddels ruim 20 procentpunt boven de CBS index. De middelgrote gemeentes (50.000 – 100.000 inw.) blijven na een inhaalrace (2014 – 2016) schommelen rond de CBSindex. Van de drie categorieën blijkt dat de parkeerproductie van de deelnemende kleine gemeenten (< 50.000 inw.) nog ruim 10% onder die van het startjaar 2008 ligt.

Parkeergarages
Uit de grafiek blijkt dat de ontwikkeling in de kleine gemeenten achterblijft bij die van de middelgrote en de grote steden. Uit de achterliggende cijfers blijkt dat de in 2013 geconstateerde trend van verschuiving van straat naar parkeergarage nog steeds doorzet. Het marktaandeel van de parkeergarages in de parkeerproductie was in 2018 43% en is in 2019 opgelopen naar 57%. Het marktaandeel van parkeergarages steeg het sterkst in de middelgrote steden (+18 procentpunt) gevolgd door de kleine steden (+13 procentpunt).

De parkeerproductie geeft een indicatie over het functioneren van de economie van de binnenstad. We vergelijken de productie met het bestedingsvolume van onze huishoudens welke het CBS weergeeft in de reeks “binnenlandse consumptie huishoudens”. Dit zijn alle “vrijwillige” bestedingen door particulieren en huishoudens aan goederen en diensten. Over de periode 2008 en 2019* heeft het CBS een volumestijging waargenomen van 7,1%. Hoewel er verschillen zijn tussen de verschillende steden toont de grafiek duidelijk dat de CBS index minder extreem reageert op veranderingen dan de parkeerproductie.

COVID-19
Het (parkeer)beleid is er op gericht onze steden leefbaar en vitaal te houden. Uit de groei van het marktaandeel van de parkeergarages lijkt het beleid te werken. Inmiddels hebben we te maken met de gevolgen van COVID-19. De meest recente inzichten tonen dat de lockdown een ongekende trendbreuk veroorzaakt in de parkeerproductie.

Lees meer over de Parkeerbarometer op www.parkeerbarometer.nl

Voor meer informatie over deze resultaten kunt u contact opnemen met Rob Ebbing via robebbing@spark-parkeren.nl of 070 – 3177005. Interesse in de Parkeerbarometer? Klik hier.

Nooit meer iets missen? Volg ons op Twitter LinkedIn
En meld je aan voor onze nieuwsbrief UPDATE