Parkeerbarometer: Heilige koe vaker gestald in parkeergarages

Het gebruik van binnenstedelijke parkeerplaatsen stijgt voor het tweede jaar op rij. De in 2014 ingezette toename zet in 2016 door met ruim 3%. Deze trend blijkt uit de eerste resultaten van de Parkeerbarometer, een jaarlijks onderzoek van Spark en de Erasmus Universiteit Rotterdam, naar het gebruik van parkeerplaatsen in 17 gemeenten.

Grafiek: ontwikkeling verkochte parkeeruren 2008-2016

De Parkeerbarometer brengt het parkeergedrag van bezoekers van binnenstedelijke gebieden sinds 2008 in beeld. Hiervoor worden het totaal aantal uren dat bezoekers in de binnenstad parkeren en het aantal beschikbare  parkeerplaatsen onderzocht.

Sinds 2014, het jaar waarin een trendbreuk is aangetoond, zet de toename van het gebruik van parkeerplaatsen door, met ruim 3% in het afgelopen jaar 2016. Deze stijging gaat sneller dan de consumptie-index van het CBS in dezelfde periode (1,7%).

Grote vs. kleine binnenstad
Uit de data blijkt, dat het gebruik van de binnenstedelijke parkeerplaatsen over de periode 2014-2016 met totaal 9% is gestegen. Met een toename van 14% laten de grote (meer dan 100.000 inwoners) gemeenten een sterkere stijging zien dan de middelgrote gemeenten (50.000-100.000 inwoners), die een stijging vertonen van 11%. De kleine gemeenten (minder dan 50.000 inwoners) daarentegen laten een daling zien van bijna 3%. Mogelijk heeft deze daling te maken met de veranderende aantrekkelijkheid van kleine steden; maar dit behoeft nader onderzoek.

Verschuiving
Parkeergarages doen het verhoudingsgewijs beter dan het parkeren langs de openbare weg. Er is een duidelijke verschuiving in het parkeergedrag zichtbaar van de binnenstad bezoekers. Uit de Parkeerbarometer komt naar voren dat het gebruik van de parkeergarages sinds 2014 met 26% is toegenomen. Dit terwijl het parkeren op straat juist met 2% afneemt. Deze verschuiving is niet te verklaren door het bijbouwen van parkeergarages of het opheffen van parkeerplaatsen op straat. Parkeerbeleid is gericht op het creëren van een leefbare binnenstad. De cijfers laten zien dat de bezoekers de parkeergarage eerder weten te vinden en het beleid haar vruchten lijkt af te werpen.

Parkeertarief
Het berekende parkeertarief is in alle onderzochte gemeenten in de laatste twee jaar nagenoeg gelijk gebleven of toegenomen.

Voor meer informatie over dit artikel kunt u contact opnemen met Rob Ebbing via robebbing@spark-parkeren.nl of 070 – 3177005. Interesse in de Parkeerbarometer? Klik hier.

Op de hoogte blijven? Volg ons op Twitter & LinkedIn