Parkeerbarometer 2018: Weer meer autobezoekers in binnenstad

Voor het vijfde jaar op rij parkeren meer auto’s in de binnenstad. 2017 laat een stijging van 4% zien ten opzichte van 2016. Hiermee constateert de Parkeerbarometer dat de stijgende trend in het gebruik van binnenstedelijke parkeerplaatsen zich voortzet. De aantrekkingskracht van steden neemt toe, ook voor autobezoekers, zo blijkt.

Stijging
In de periode 2013-2017 is het gebruik van binnenstedelijke parkeerplaatsen in totaal met ruim 22% gestegen. De stijging begon voor de grote gemeentes (>100.000 inw.) een jaar eerder. De middelgrote gemeentes (50.000-100.000 inw.) volgen vanaf 2014 en sinds 2016 stijgt ook het gebruik in de kleine gemeentes (<50.000 inw.). Dit blijkt uit de resultaten van de Parkeerbarometer, het jaarlijkse onderzoek van Spark en de Erasmus Universiteit Rotterdam, naar het gebruik van parkeerplaatsen in 27 binnensteden.

Sinds 2013, het jaar waarin een trendbreuk is aangetoond, zet de toename van het gebruik van parkeerplaatsen door. De stijging van het gebruik van parkeerplaatsen verslaat jaar op jaar de consumptie-index van het CBS en staat inmiddels ruim boven het niveau van 2008. De parkeerurenindex (2008 = 100) staat in 2017 op 106,3 en de consumptie-index van het CBS staat op 99,9.

Ontwikkelingen
De groei van gemiddeld 6% in 2015 en 2016 neemt in 2017 af naar 4%. De afname is het grootst bij de grote gemeentes (van 6,5% groei in 2016 naar 4,1% in 2017) en bij de kleine gemeentes (van 2,1% groei in 2016 naar 0,4% in 2017). Of dit betekent dit dat er een einde gaat komen aan de groei is onduidelijk. Duidelijk is wel dat de verkoop van het aantal personenauto’s, ondanks de deelinitiatieven en bijvoorbeeld een toename van het fietsgebruik, is gestegen. Een lichtpuntje is het stijgende gebruik van de parkeergarages. Sinds 2008 is dit met 39% toegenomen, terwijl het parkeren op straat juist met 15% is afgenomen.

Het stijgende gebruik gecombineerd met de ambitie om binnenstedelijk bij te bouwen zal de drukte in de binnenstad verder vergroten. Om de ontwikkelingsopgave op gang te brengen zoeken steden naar mogelijkheden om parkeernormen te verlagen. Om de risico’s hiervan beheersbaar te houden is maatwerk noodzakelijk. ’s-Hertogenbosch is immers niet vergelijkbaar met Breda of Leeuwarden.

Lees het persbericht ‘Parkeerbarometer 2018: Weer meer autobezoekers in binnenstad’

Op de hoogte blijvenVolg ons op Twitter & LinkedIn