Nieuwe parkeerkencijfers CROW: Wat is er gewijzigd?

Op 1 november 2018 heeft het CROW de aangepaste parkeerkencijfers gepresenteerd. Deze kencijfers vormen de basis voor veel gemeentelijke Nota’s Parkeernormen en voor bepalingen van de parkeerbehoefte door onder meer ontwikkelaars en adviesbureaus. Wat is er gewijzigd ten opzichte van de versie uit 2013?

Door Martin Blankendaal (Spark).

Afbeelding: Spark

Op 1 november 2018 heeft het CROW de aangepaste parkeerkencijfers gepresenteerd. Deze worden binnenkort gepubliceerd in de uitgave “Toekomstbestendig parkeren. Van parkeerkencijfers naar parkeernormen.” De kencijfers zijn (via een abonnement) alvast beschikbaar via de website van het CROW. De aanwezigheidspercentages en de fietsparkeerkencijfers waren toen dit artikel werd geschreven (5 november 2018) nog niet beschikbaar. Zodra deze gegevens beschikbaar zijn vullen wij dit artikel aan.

Een eerste conclusie is dat de parkeerkencijfers niet ingrijpend zijn veranderd.

Deze kencijfers van het CROW vormen de basis voor veel gemeentelijke Nota’s Parkeernormen en voor bepalingen van de parkeerbehoefte door onder meer ontwikkelaars en adviesbureaus. Daarom is het interessant om te verkennen wat de wijzigingen zijn ten opzichte van de vorige versie uit 2013. De bijbehorende cijfers over de verkeersgeneratie worden in dit artikel buiten beschouwing gelaten. Een eerste conclusie is dat de parkeerkencijfers niet ingrijpend zijn veranderd.

Laadpunten elektrische auto’s
In algemene zin valt meteen op dat het CROW nu ook aangeeft met welk percentage laadpunten voor elektrische auto’s rekening is gehouden. De weergegeven kencijfers zijn inclusief het aantal laadpunten.

Ongewijzigde onderdelen
De indeling naar mate van stedelijkheid (niet stedelijk, weinig stedelijk, matig stedelijk, sterk stedelijk, zeer sterk stedelijk) is gehandhaafd. Dat geldt ook voor de ligging (“centrum”, “schil centrum”, “rest bebouwde kom” of “buitengebied”). Het aandeel bezoek dat in de parkeerkencijfers is opgenomen is ook niet gewijzigd.

In een aantal hoofdgroepen zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van de cijfers uit 2013. Dit geldt voor Werken, Horeca en (verblijfs)recreatie, Gezondheidszorg en (sociale) voorzieningen en Onderwijs.

Wonen
Voor hoofdgroep wonen geldt dat dezelfde indeling als in 2013 is gehanteerd, met als toevoeging kleine eenpersoonswoningen (tiny houses, meestal grondgebonden). De minimale en maximale parkeerkencijfers voor alle woningtypen in zeer sterk stedelijke gebieden zijn met 0,1 parkeerplaats per woning verlaagd ten opzichte van 2013. Voor de overige maten van stedelijkheid en bezoek van bewoners zijn geen wijzigingen aanwezig.

Winkelen en boodschappen
De volgende functies zijn vervallen: discountsupermarkt, weekmarkt (bij klein wijk-, buurt- en dorpscentrum), kringloopwinkel, bruin- en witgoedzaken en woonwarenhuis/woonwinkel.

De functies fullservice supermarkt (laag en middellaag prijsniveau) en fullservice supermarkt (middelhoog en hoog prijsniveau) zijn samengevoegd in de functie fullservice supermarkt. Voor de functie groothandel in levensmiddelen geldt het omgekeerde; deze functie is nu gesplitst in groothandel algemeen en groothandel specialist (bijvoorbeeld levensmiddelen, kantoorartikelen).

Een buurt- en dorpscentrum kwam in 2013 voor in het centrum van niet stedelijk gebied, nu is deze functie op dergelijke locaties niet van toepassing.

Voor een tuincentrum is in het buitengebied het maximale parkeerkencijfer met 0,2 parkeerplaats per 100 m2 verlaagd voor iedere mate van stedelijkheid.

Sport, cultuur en ontspanning
Voor een bioscoop is in rest bebouwde kom van een sterk stedelijk gebied het minimale parkeerkencijfer met 0,1 parkeerplaats per 100 m2 verlaagd.

Voor theater/schouwburg is in rest gebouwde kom het maximale parkeerkencijfer met 1,0 parkeerplaats per 100 m2 verhoogd voor alle maten van stedelijkheid, met uitzondering van zeer sterk stedelijk.

Voor sauna/hammam is in rest bebouwde kom van een matig stedelijk gebied het maximale parkeerkencijfer met 0,2 parkeerplaats per 100 m2 verhoogd.

De volgende functies zijn toegevoegd: zwemparadijs, ski- snowboardhal, kinderboerderij (stadsboerderij) en plantentuin (botanische tuin).

Conclusie
Het aantal wijzigingen ten opzichte van de parkeerkencijfers uit 2013 is beperkt. Blijkbaar zijn er sinds 2013 geen wijzigingen in autobezit- en gebruik opgetreden die aanleiding geven tot forse aanpassingen van de parkeerkencijfers. Dankzij de update zijn actuele cijfers beschikbaar en hoeven we ons niet af te vragen of de kencijfers uit 2013 nog wel representatief zijn.

Doordat het aantal wijzigingen beperkt is en de afwijkingen ook niet heel groot zijn is er voor gemeenten geen dringende noodzaak om een Nota Parkeernormen die op de kencijfers uit 2013 gebaseerd is, te actualiseren.

Op de hoogte blijven? Volg ons op TwitterFacebook & LinkedIn
Of meld je (gratis) aan voor Update