OPROEP! Heeft u informatie over branden in parkeergarages?

Aanleiding
Het NEN is door het ministerie van BZK gevraagd een norm voor de integrale beoordeling van de brandveiligheid van parkeergarages te ontwikkelen. Het NEN heeft vervolgens aan LBP|SIGHT, Royal HaskoningDHV en Spark gevraagd de norm daadwerkelijk te ontwikkelen.

Inzicht krijgen
Als één van de eerste stappen om te komen tot de nieuwe norm willen wij graag inzicht krijgen in feitelijke branden die zich in de afgelopen decennia in parkeergarages hebben voorgedaan. En daarvoor roepen wij graag uw hulp in.

De omvang van de branden, de schade die is ontstaan, de oorzaak, of er al dan niet slachtoffers bij zijn gevallen en in wat voor een soort parkeergarage de brand heeft plaatsgevonden. Dat soort informatie is relevant voor de ontwikkeling van een norm. We willen immers weten in welke mate er sprake is van problemen en specifieke kenmerken.

Wat wij graag van u willen weten:
Weet u van een brand in een parkeergarage? En zo ja, heeft u dan informatie beschikbaar als:
• Locatie en moment van de brand
• De typologie van de garage conform bovenstaand schema
• Hoeveel voertuigen waren betrokken bij de brand?
• De ontstane schade
• Waren er slachtoffers?
• Eventueel overige relevatie informatie

Contact
Alle informatie kan relevant zijn en elke tip is welkom.
U kunt uw informatie sturen naar Ernst Bos via ernstbos@spark-parkeren.nl

Meer weten? Lees hier verder over ‘Inventarisatie branden in parkeergarages‘.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Op de hoogte blijven? Volg ons op LinkedIn.