Lunchbijeenkomst Parkeermonitor 14 februari 2013

Foto: Welmoed Rieff

Foto: Welmoed Rieff

Op 14 februari 2013 organiseert de gemeente Leiden in samenwerking met Spark een lunchbijeenkomst. Het onderwerp Parkeermonitor staat hierbij centraal.

Aanleiding
In Leiden was het samenstellen van rapportages omtrent de resultaten van betaald parkeren een arbeidsintensief proces. Gegevens waren er wel, maar op verschillende plaatsen ondergebracht, niet altijd actueel en soms niet onderling met elkaar in verband te brengen. Rapportages waren daardoor vaak laat beschikbaar, kostten veel tijd en gaven niet altijd het juiste inzicht.

Doel
College en gemeenteraad hadden nadrukkelijk behoefte aan actuele informatie over het parkeren. Leiden voelde dan ook de noodzaak om structureel verbetering te brengen in het verzamelen van gegevens en het verstrekken van betrouwbare, tijdige en volledige informatie over het betaald parkeren in de stad.

Met dit doel voor ogen is de parkeermonitor ontwikkeld. Vanaf begin 2011 maakt het parkeermanagement hiermee elke 4 maanden een bestuursrapportage, die aan de raad ter inzage wordt gelegd. Deze “pro-actieve” manier van rapporteren wordt door de raad op prijs gesteld. Het parkeermanagement van Leiden denkt dat andere gemeenten met dezelfde problematiek te maken hebben. En wil daarom graag ervaringen uitwisselen om in de toekomst nog beter en doelmatiger informatie over het betaald en gereguleerd parkeren te verzamelen en aan te bieden.

Leiden heeft de parkeermonitor samen met Spark ontwikkeld. Daarom is deze lunchbijeenkomst een initiatief van Leiden en Spark samen.

Datum:            14 februari 2013 

Tijd:                12:00 uur – 14:30 uur 

Plaats:            Stadskantoor, Stationsplein 107 Leiden (naast het centraal station)

 • Kunnen andere gemeenten profiteren van de ervaringen die in Leiden zijn opgedaan?
 • Is de structuur van de parkeermonitor te gebruiken voor anderen?
 • Welke mogelijkheden zijn er om in samenwerking met andere gemeenten te bouwen aan een betere en meer doelmatige wijze van management informatie over de resultaten van betaald parkeren?

Programma

12:00 Start programma

Hoe werkt de parkeermonitor? (Eric Stuyfzand, Spark)

 • opzet en structuur;
 • welke data zit erin;
 • hoe komt het daarin;
 • en hoe zorgen we dat dat klopt;
 • aan welke ontwikkelingen hebben gemeenten behoefte?

Parkeermonitor Leiden (Martje Hoofs, parkeermanager Leiden)

 • welke gegevens worden gebruikt en bewaard, welke niet en waarom?
 • periodieke rapportages en bijzondere rapportages (query’s);
 • hoe wordt de informatie gebruikt  en welke resultaten heeft dat opgeleverd? 

13:30 Vragen en discussie

14:30 Einde

Extra: rondleiding parkeergarage Centrum Morspoort
Voor geïnteresseerden is er vanaf 14.30 uur een rondleiding in de onlangs geopende parkeergarage Centrum Morspoort, met voorafgaand een inleiding over de planning en bouw van deze garage.
Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden
U kunt zich niet meer aanmelden.