Kennisgeving overlijden Eric Stuyfzand

Geschokt en diepgeraakt zijn we door het plotselinge overlijden van onze collega Eric Stuyfzand.

Als medeoprichter en partner van Spark verliezen we in hem een zeer gewaardeerde, betrokken en deskundige collega.

Zijn uitzonderlijke expertise, jarenlange ervaring en tomeloze inzet zijn van grote betekenis geweest voor de ontwikkeling van ons bureau. Daarmee zit hij in ons DNA.

Erics grote passie voor het parkeervak, scherpe oog voor detail, vaak duidelijke stellingname en zakelijk inzicht tekenden hem.

Dankbaar zijn wij voor hetgeen Eric voor zijn opdrachtgevers en ons betekend heeft.

Met de herinnering aan hem bouwen we verder aan een mooiere (parkeer)wereld.

Onze gedachten gaan uit naar zijn nabestaanden.