Gebruik parkeerplaatsen binnensteden stijgt

Na jarenlange daling vertoont het gebruik van binnenstedelijke parkeerplaatsen vanaf 2014 weer een stijging. Deze ontwikkeling blijkt uit de Parkeerbarometer, een onderzoek van Spark en de Erasmus Universiteit Rotterdam, naar het gebruik van parkeerplaatsen in 21 binnensteden.

Grafiek: ontwikkeling verkochte parkeeruren 2013-2015 totaal

Grafiek: ontwikkeling verkochte parkeeruren 2013-2015 totaal

In de Parkeerbarometer wordt de parkeerproductie¹ van binnenstedelijke parkeerplaatsen sinds 2008 in beeld gebracht. Uit door 21 gemeenten aangeleverde data blijkt, dat het aantal verkochte parkeeruren in de periode 2013-2015 gemiddeld met 3,3% is gestegen. Onder de onderzochte gemeenten zijn meer stijgers dan dalers. Voor het eerst sinds 2008 is daarmee sprake van toename van het gebruik van parkeerplaatsen in de binnenstad. De parkeerproductie is in de afgelopen jaren sterker gedaald dan de binnenlandse bestedingen, maar herstelt zich ook sneller. Volgens het CBS nam de consumptie van huishoudens in de laatste twee jaar met 1,5% toe.

In alle onderzochte gemeenten is het parkeertarief voor bezoekers in de laatste twee jaar gelijk gebleven of toegenomen. Ondanks de ontwikkeling van het tarief steeg het gebruik van binnenstedelijke parkeerplaatsen.

Op dit moment speelt in veel gemeenten een discussie over bezoekersparkeertarieven. De discussie beperkt zich tot de hoogte van de tarieven in relatie tot het functioneren van de binnenstad. Hiermee wordt voorbijgegaan aan de vraag wie de kosten moeten dragen, die gemeenten maken voor een aantrekkelijke binnenstad met een kwalitatief hoogwaardig parkeerproduct.

¹Parkeerproductie: Het op een parkeerplaats gedurende een jaar verkochte aantal parkeeruren.

Voor meer informatie en/of vragen over dit artikel kunt u contact opnemen met Rob Ebbing via robebbing@spark-parkeren.nl of 070 – 3177005.

Lees meer over de Parkeerbarometer.

Op de hoogte blijven? Volg ons op LinkedIn.