‘Er zit méér in dan je denkt’ – de Parkeermonitor

‘Er zit méér in dan ik dacht’, was één van de conclusies in de bijeenkomst van gebruikers van de Parkeermonitor van afgelopen donderdag 15 oktober.

Deelnemers wisselden ideeën uit over hoe je welke informatie met anderen binnen je eigen gemeente wilt delen. Want dat is één van de dingen waar we nog veel in kunnen winnen: de informatie over het parkeren zó selecteren en presenteren, dat het ook voor beleidsmedewerkers en bestuurders zinvol en begrijpelijk is. Roermond en Leeuwarden hebben een overzicht waarmee in één oogopslag de belangrijkste resultaten ten opzichte van de begroting te zien zijn. Inspiratie voor de anderen, zo bleek. Als je de informatie zo presenteert dat anderen daar wat aan hebben, wordt deze ook beter gebruikt, wat weer tot nieuwe ideeën leidt. Zo moet de motor op gang komen.

Foto: Spark

Foto: Spark

Er is stilgestaan bij het gebruik van GEO-info. Via parkeerdata.nl kun je je gereguleerde areaal op de kaart zien met daarop de gegevens van betaalpunten. Wie moet zorgen voor het aanleveren en bijhouden van die gegevens? Dat verschilt per gemeente en niet elke gemeente is daar even ver mee. Het gaat dan om specifiek voor het gereguleerd parkeren benodigde gegevens zoals aantallen en type parkeerplaatsen, tariefinstellingen en betaalpunten. De Parkeermonitor maakt van die gegevens gebruik, maar kan die ook aan externe databases aanleveren. Dat zal voorlopig maatwerk per gemeente zijn, was de conclusie.

Aandacht was er ook voor het automatisch controleren van data. In de monitor staan gegevens van parkeertransacties en ontvangen gelden. Sommige gemeenten gebruiken die voor de Interne Controle, anderen lossen dat weer anders op. De monitor kan ook automatisch tariefinstellingen controleren. Een aantal gemeenten ervaart dat met die instellingen soms dingen mis gaan bij de leverancier van de apparatuur. Een snelle en adequate controle via een externe bron kan helpen het probleem snel te signaleren.

Mark Riemslag liet zien hoe je met de gegevens uit parkeerdata.nl en een beetje handigheid in Excel snel zelf analyses op maat kunt maken. En daarna is nog uitgebreid stilgestaan bij de vraag hoe de data verrijkt kunnen worden. Vooral het berekenen van bezetting van parkeerplaatsen uit transactiegegevens en gegevens van parkeervergunningen vonden de deelnemers interessant. Inspiratie voor de ontwikkelaars bij Spark dus.

De deelnemers waren tevreden over het resultaat van de middag, het levert praktische inzichten op en inspiratie voor de toekomst. Want uiteindelijk moet de data helpen om het parkeren beter te maken en méér dan nu iets waarmee een stad haar bezoekers helpt en welkom heet. De gegevens in de Parkeermonitor zijn eigendom van de gemeente en zo gestructureerd dat ze eenvoudig beschikbaar kunnen zijn voor wie ze wil gebruiken, open data dus.

De Parkeermonitor is in gebruik bij ‘s-Hertogenbosch, Hoorn, Katwijk, Leeuwarden, Leiden, Roermond, Zaanstad en Zwolle.