Parkeer24 jaarcongres 5 april | Mini-masterclass: De werkelijke cijfers achter parkeren!

In deze hoogconjunctuur is er sprake van een grote druk op de omgeving: er moet gebouwd worden en wel snel. Natuurlijk willen we daarbij niet te veel bouwen omdat dit ten koste gaat van kostbare ruimte, bijvoorbeeld voor groen en speelmogelijkheden. Maar we willen ook geen oude VINEX aannames blijven hanteren die uiteindelijk leiden tot eindeloze auto’s in de berm.  

Daarom zijn er kencijfers voor functies waarvan we weten dat zij een parkeervraag met zich meebrengen. In het spanningsveld van tijd, geld en waardering van openbare ruimte is het zaak om deze cijfers zo goed mogelijk te ijken op de werkelijkheid. En daar lijkt veel mogelijk. Recentelijk onderzocht Spark het daadwerkelijke bezoekersaandeel van woningen in de binnenstad van een middelgrote gemeente. Een sterk onderbuikgevoel bleek te kloppen: de bezoekersnorm lijkt te moeten worden bijgesteld voor hoogstedelijke locaties. 

Collega Ernst Bos (Spark) daagt je in ca 2 uur uit om mee te denken over een verdere ijking van de normatieve parkeerbehoefte. Wat waren onze bevindingen van het bezoekersaandeel en hoe kunnen we ook het realistisch gehalte van andere functies ijken op de lokale behoefte? Aan de orde komen: 

  • scherpe definiëring van doelgroepen,  
  • analyse van het actuele autobezit en -gebruik 
  • plan-flexibiliteit in het plan  

én  

  • adequate beheersmaatregelen na ingebruikname 

Schrijf je in voor het Parkeer24jaarcongres op 5 april in Kasteel de Vanenburg in Putten via deze link.  En kom naar onze mini-masterclass ‘De werkelijke cijfers achter parkeren!’ om 13:30 uur!

Op de hoogte blijvenVolg ons op TwitterFacebook & LinkedIn