De parkeernorm: over en uit!

Spark neemt deel aan de vakbeurs Verkeer, Mobiliteit & Parkeren op woensdag 22 & donderdag 23 november in Expo Houten.

Presentatie
Op woensdag 22 november verzorgt collega Ed van Savooyen van 13:00 – 13:45 uur op het hoofdpodium van deze vakbeurs de presentatie De parkeernorm: over en uit!’

De parkeernorm: over en uit!
Het is over en uit met de parkeernorm. Tenminste, als je duurzaamheid ambieert, de leefbaarheid van de steden wil verbeteren en het economisch vestigingsklimaat een boost wil geven. Als je nieuwe mobiliteitsconcepten zoals autodelen en Mobility As A Service een plek wil geven in het beleids- en toetsingskader.

Waarmee je initiatiefnemers van nieuwbouw-, verbouw- en transformatieprojecten de mogelijkheid biedt – of zelfs inspireert – om de kansen van deze nieuwe mobiliteitsconcepten op een verantwoorde wijze in hun planvorming op te nemen.

Ed van Savooyen pleit al jaren voor een op de toekomst anticiperend toepassingskader voor nieuw te realiseren parkeervoorzieningen. Vanuit de constatering dat binnen de huidige beleidskaders veel ontwikkelingen vastlopen. De huidige normen blijken vaak niet aan te sluiten bij het werkelijk autobezit en -gebruik. Gemeenten worden geconfronteerd met (motivaties van) initiatiefnemers die van de vigerende beleidsregels willen afwijken. Het moet dus anders!

Ga mee in deze zoektocht naar argumenten en maatregelen: hoe houden we de toekomstige parkeersituatie beheersbaar in een sterk veranderend mobiliteitslandschap?

Aanmelden
Deze presentatie bijwonen? Dat kan! Tijdens het registreren voor je gratis beurstoegangsbewijs kom je automatisch ‘langs’ de pagina waarop je je hiervoor kunt aanmelden.

Parkeerstraat
Ben je op de beurs aanwezig? Bezoek meteen onze Spark ‘livingroom’ stand 1.906 in de parkeerstraat. Kom hier bijpraten over o.a. de volgende onderwerpen:

Registreren voor Verkeer, Mobiliteit & Parkeren 2017 is gratis en kan via deze link.

Op de hoogte blijven? Volg ons op Twitter, Facebook & LinkedIn