De effecten van Smart Mobility op de parkeersector

Gebaseerd op “De effecten van Smart Mobility op de parkeersector”, (juni 2017), Edwin van der Gracht (masterscriptie).

Edwin van der Gracht, schreef in het kader van zijn afstudeeronderzoek aan de Hogeschool NHTV te Breda en bij Spark een scriptie over de effecten van Smart Mobility op de parkeersector. Om het begrip Smart Mobility te duiden heeft hij een analyse gedaan van verschillende scenariostudies wat betreft Smart Mobility. Wat voor rol speelt het onderwerp parkeren in deze scenario’s? In hoeverre worden er in deze scenario’s uitspraken gedaan over hoe het parkeren zich in de toekomst zou kunnen ontwikkelen?

Uit de analyse van de scenario’s blijkt dat er op dit moment nog veel onzekerheid over Smart Mobility en de effecten van Smart Mobility op de parkeersector is. Deze onzekerheid wordt afgeleid uit de grote verschillen die er zitten tussen de vier onderzochte scenario’s. Voor de parkeersector doet deze onzekerheid een groot beroep op flexibiliteit. De keuzes die vandaag gemaakt (moeten) worden, mogen zo min mogelijk een belemmering vormen voor de potentiële ontwikkeling van het mobiliteitssysteem.

Omdat twee kennisdocumenten van grote invloed zijn op de keuzes die gemaakt worden binnen de parkeersector, is onderzocht in hoeverre deze kennisdocumenten invulling geven aan het onderwerp flexibiliteit. Voor de kwantitatieve kant van de parkeersector is CROW-publicatie 317: kencijfers parkeren en verkeersgeneratie onderzocht, voor de kwalitatieve kant de ontwerpnorm NEN 2443.

Lees de scriptie De effecten van Smart Mobility op de parkeersector”.

Op de hoogte blijven? Doe mee met de Parkeerbarometer en neem deel aan het open platform op LinkedIn