Data-exportformat PA & PMS vrij beschikbaar

Elke dag verwerken de parkeervoorzieningen in uw gemeente de gegevens van duizenden parkeerders. Maar krijgt elke parkeerder het parkeerproduct dat hij zoekt? En heeft u grip op dat parkeerproduct? De hoeveelheid beschikbare parkeerinformatie neemt elke dag toe. Moderne apparatuur registreert waar en hoe lang voertuigen staan, en hoeveel en waarmee voor het parkeren wordt betaald. U bezit deze informatie, maar kunt u er ook direct en open toegankelijk over beschikken?

Parkeeradviesbureau_Spark-parkeren_Format_Data-export_eisen_PMS_PA

Programma’s van Eisen
Voor parkeergerelateerde aanbestedingen worden Programma’s van Eisen (PvE) opgesteld waarin gedetailleerde beschrijvingen met de eisen en wensen zijn opgenomen. Ondanks dat er vanuit de opdrachtgever geen directe aanleiding kan zijn om het (automatisch) exporteren van de data op te nemen in een PvE, vinden wij het verstandig dit wel altijd te doen. In alle door ons (inhoudelijk) begeleide aanbestedingen vindt u dit terug, want data wordt steeds belangrijker.

Format PA en PMS
Omdat we kennisdeling en een goede grip op het parkeerproduct van zeer groot belang vinden, stellen we ons data-export format Parkeerapparatuur (PA) en Parkeermanagementsystemen (PMS), voor parkeren achter slagbomen, vrij ter beschikking voor iedereen die apparatuur inkoopt of beheert. Dit format mag vrij gebruikt worden. Snel zullen er meer formats volgen, waaronder: straat apparatuur, vergunningensystemen, mobiel parkeren en handhaving.

Open het Format Data-export PMS en PA: klik hier.

Dit format kunt u gebruiken:
1) bij het opstellen van een Programma van Eisen tijdens het inkoopproces
2) om te controleren in hoeverre uw software en apparatuur reeds aan deze formats voldoet

Inkoopprocessen
We adviseren om het format mee te nemen bij de inkoopprocessen. Door dit te doen is geborgd dat u als opdrachtgever over uw eigen data kunt beschikken. En niet alleen nu, maar óók in de toekomst! Zodat u hiermee minimaal het gewenste detailniveau kunt bereiken en meer grip en inzichten kunt krijgen op uw parkeerders. Ook al gebruikt u niet alle functies van deze export direct. Later kan dit nog van toegevoegde waarde zijn.

Op deze manier kunt u altijd beschikken over alle relevante data uit uw software en daarmee over juiste management informatie. Nu en in de toekomst.

Op de hoogte blijven? Doe mee met de Parkeerbarometer en neem deel aan het open platform op LinkedIn.