Dat was ‘t dan: de Parkeervak 2019!

Op woensdag 17 en donderdag 18 april heeft Spark deelgenomen aan de Parkeervak 2019 in de Brabanthallen in Den Bosch. Dit jaar stond de Parkeervak in het teken van de transities in parkeren en mobiliteit.

Stand
Spark was aanwezig met de bekende Spark ‘livingroom’ stand 14 in Hal 7 .

Foto: Spark

Op de eerste beursdag verzorgde collega Ernst Bos de drukbezochte Spotlight Sessie ’Parkeren bij stedelijke verdichting: hoe blijven we bereikbaar met behoud van kwalitatieve openbare ruimte?’

Foto: Spark; Spreker: Ernst Bos

Foto: Spark; Spotlight Sessie ‘Parkeren bij stedelijke verdichting: hoe blijven we bereikbaar met behoud van kwalitatieve openbare ruimte?’.

’Parkeren bij stedelijke verdichting: hoe blijven we bereikbaar met behoud van kwalitatieve openbare ruimte?’:
In veel steden en dorpen in Nederland staan wij voor een grote verdichtingsopgave en dat vraagt om een andere kijk op parkeren. De huidige beleidskaders zijn niet berekend op intensief grondgebruik waarbinnen ook de auto op dezelfde wijze gefaciliteerd wordt zoals we dat altijd hebben gedaan. Door slimmer met bestaande en nog te bouwen capaciteit om te gaan en parkeerbeleid meer integraal te benaderen, kunnen we bereikbaar blijven én zorgen voor een kwalitatieve openbare ruimte.

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Ernst Bos via ernstbos@spark-parkeren.nl of 070 – 3177 005.

Ook onze collega’s van Monit waren op de Parkeervak aanwezig met een startup stand 14a. 

Daarnaast verzorgde Monit de Spotlight Sessie “Hoe krijg ik met goede fietsparkeerdata inzicht in het gebruik van fietsenstallingen?’ Collega Mark Riemslag daagde zowel de aanwezige leveranciers als gemeenten uit om de wensen en mogelijkheden op een rijtje te zetten.

Foto: Spark; Spreker: Mark Riemslag


’Hoe krijg ik met goede fietsparkeerdata inzicht in het gebruik van fietsenstallingen?’:
Fietsparkeren wordt steeds vaker vastgelegd in het gemeentelijke beleid. Het is daardoor ook een beheervraagstuk geworden. We zijn wat dat betreft op hetzelfde punt beland, waar we 30 jaar geleden met autoparkeren waren. Fietsparkeren is vaak (deels) gratis. Daarnaast wordt er alleen gescand als er een beheerder aanwezig is, terwijl het voor de fietsparkeerders buiten deze tijden ook mogelijk is om de fietsenstalling te betreden en de fiets te parkeren of op te halen. Het registratiesysteem vindt men in dit soort gevallen minder relevant. Wat op zich logisch is, want data is geen doel op zich. Inmiddels is de markt voor fietsparkeertoegangspoortjes flink in ontwikkeling, maar deze (duurdere) systemen zijn geen oplossing voor een min of meer gratis fietsparkeervoorziening. Een betaalbaar registratiesysteem wat zonder beheerder kan werken en geen gedoe oplevert voor de parkeerder, zou de registratie van het fietsparkeren ten goede komen.

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Mark Riemslag via markriemslag@monitdata.com of (0)850 656 919.

Foto: Spark; Spreker: Carlo van de Weijer

Onderdeel van het Parkeervak programma was ook de paneldiscussie ‘Verbeteren kwaliteit openbare ruimte en flexibel benutten van (bestaande) parkeercapaciteit’. Onder leiding van Harald Bresser nam collega Eric Stuyfzand deel aan deze discussie, waarin alle disciplines uit de parkeersector waren betrokken (Carlo van de Weijer, Carlo Barten, Eric Stuyfzand, Esther van der Meer, Martje Hoofs en Giuliano Mingardo).

Foto: Spark; spreker: Eric Stuyfzand

Na een inleiding van Carlo van de Weijer (TU Eindhoven) over de ontwikkeling van techniek en gebruik van de auto, werden standpunten uitgewisseld over hoe die auto over 20 jaar geparkeerd wordt. Collega Eric Stuyfzand schreef er de volgende blog over: ‘Zijn er over 20 jaar nu minder of meer parkeerplaatsen nodig?.

Bedankt organisatie en bezoekers van de Parkeervak 2019!

Op de hoogte blijven? Volg ons op Twitter LinkedIn
Of meld je (gratis) aan voor Update