Succesvolle bijeenkomst Parkeernormen

Foto: Pieter Delleman

Foto: Pieter Delleman

In het stadskasteel Oudaen, gelegen in het hart van Utrecht, werden – onder het genot van een broodje – ruim 50 deelnemers uit het hele land bijgepraat over een nieuwe manier van werken met parkeernormen. De zaal was gevuld met gemeenten, maar ook vertegenwoordigers van projectontwikkelaars waren aanwezig.

Initiatiefnemer Stan van de Hulsbeek van Spark opende de bijeenkomst en gaf direct het woord aan Diede Labots van de gemeente Den Haag (Dienst Stedelijke Ontwikkeling, afdeling Verkeer). Hij nam het publiek mee in het totstandkomingsproces van hun nota Parkeernormen en besprak met welke partijen en met welk gedachtegoed deze is opgezet. Ook beschreef hij de eerste ervaringen met deze nieuwe nota.

Vervolgens was het de beurt aan Peter Jan Kannegieter die de casus Centrumgebied Amsterdam Noord (CAN) besprak met de deelnemers. Het ambitieuze ruimtelijke programma dat daar gerealiseerd moet worden en vooral de fasering stellen belangrijke eisen aan het parkeren. CAN gaat daarom werken met een meer innovatieve, dynamische parkeerbalans. Peter Jan beschreef de werking ervan, maar ging ook in op de eerste haken en ogen aan een dergelijke benadering.

Ed van Savooyen van Spark gaf tenslotte een bevlogen voordracht over een heel andere denkwijze met betrekking tot parkeernormen. Hierbij wordt het aloude adagio ‘alle parkeercapaciteit dient binnen de nieuwe ontwikkelingscontouren te worden gebouwd’ verlaten om daadwerkelijk gebruik te kunnen maken van bestaande en beschikbare private en openbare plaatsen. Eerst benutten, dan bouwen is het nieuwe motto. Natuurlijk zijn er ook hier juridisch, verkeerskundig/ruimtelijk en financieel/organisatorische vraagstukken die getackeld moeten worden en deze werden daarom stuk voor stuk besproken. Ook hier waren er veel vragen of en hoe een en ander robuust in het vat kon worden gegoten, maar uiteindelijk is er in alle gevallen een constructieve dialoog tussen initiatiefnemer en gemeente binnen heldere kaders mogelijk.

Het bleek een inspirerende middag die veel gemeenten – die midden in het proces van nieuwe Parkeernormennota’s zitten – als waardevol hebben ervaren.