Spark helpt studenten Academie voor Bouwkunst met bedenken plan Singelgracht tijdens Winterterm 2013

Aan de Academie voor Bouwkunst vindt deze week de Winterterm 2013 plaats. In de vorm van een prijsvraag ontwikkelen studenten een plan voor de ontwerpopgave ‘De Vergeten Gracht’. Een team van deskundige consultants, waaronder Ed van Savooyen (Spark), staat deze studenten bij.

De winterterm 2013 heeft als werktitel ‘De vergeten Gracht’ en daagt studenten uit om een plan te maken voor de Singelgracht. In 2013 viert Amsterdam het 400-jarig bestaand van de Grachtengordel waarvan de Singelgracht het sluitstuk is: de gracht die twee eeuwen lang de stad omringde. Tegenwoordig ligt de Singelgracht middenin de stad en vormt het de overgang tussen de historische binnenstad en de 19e eeuwse stadsuitbreidingen.

De winterterm is georganiseerd in de vorm van een prijsvraag; met concurrerende teams, een kritische jury en een heuse prijs. Het project staat onder leiding van Jarrik Ouburg (hoofd Architectuur) met als coördinator Martin Hopman (stedenbouwkundige). De Winterterm is een verplicht onderdeel van het 3e jaar.

In twee intensieve weken wordt er in (zelf samen te stellen) interdisciplinaire (A, S en L) teams van drie personen gewerkt aan intelligente en tot de verbeelding sprekende visies op een actuele ontwerpopgave. De exacte opgave en de te winnen prijs worden bij de start van het project bekend gemaakt.
De deelnemende teams worden bijgestaan door deskundige consultants waaronder Ed van Savooyen (Spark), die gedurende het project geraadpleegd kunnen worden. De voertaal is Engels en Nederlands.

PROGRAMMA

Start
Maandag 21-01-2012 19:30-22:00 uur
Op de startavond wordt de opgave toegelicht, vinden er introductielezingen plaats en is er gelegenheid voor inschrijving en samenstelling van de teams.

Consultants
Woensdag 23-01-2012 19:30-22:30 uur
Vrijdag 25-01-2012 13:30-16:30 uur
Maandag 28-01-2012 19:30-22:30 uur
Elk team is verplicht om drie consultants te raadplegen tijdens het ontwerpproces. Een consultatie duurt 30 minuten. Inschrijven gebeurt tijdens de startavond. Het niet raadplegen van de consultants leidt tot uitsluiting van de prijsvraag.

Inlevering
Vrijdag 01-02-2012 11:00 uur
Alle inzendingen moeten voor 11:00 ingeleverd zijn bij de Academie van Bouwkunst. De inzendingen worden op vrijdag 1 februari in de omloop tentoongesteld.

Jurering en prijsuitreiking
Vrijdag 01-02-2012 12:00-19:00 uur
Vanaf 11:00 uur worden alle inzendingen in de Academie beoordeeld door een jury, bestaande uit Aart Oxenaar (voorzitter), Jarrik Ouburg, Arjan Klok, Marieke Timmermans en een extern deskundige.

Om 17:00 uur wordt het winnende ontwerp bekend gemaakt door de voorzitter van de jury en zal de expositie van het werk worden geopend. Aansluitend is er een borrel.

Bekijk de website van Academie voor Bouwkunst.