Online Parkeerwoordenboek live

Parkeerwoordenboek_Spark

Sinds april 2013 is de website parkeerwoordenboek.nl live. Het doel van dit online parkeerwoordenboek is om tot eenduidige definities voor algemeen gebruikte parkeerbegrippen te komen. Door en voor professionals uit de parkeerwereld ter bevordering van de communicatie met elkaar. Deze site maakt gebruik van open-source software (wiki), is uiteraard gratis toegankelijk en biedt de mogelijkheid parkeerdefinities middels een account zelf toe te voegen, te bewerken of aan te vullen.

Aanleiding
Het vakgebied ‘Parkeren’ ontwikkelt zich snel. Parkeervraagstukken dienen zich voortdurend aan en steeds meer mensen zijn daar vanuit hun eigen vakgebied of als belanghebbende bij betrokken. Een eenduidig begrippenkader helpt om de dialoog over parkeren tussen betrokkenen gericht te voeren. En om specificaties, contracten, bestekken e.d. te voorzien van eenduidige definities.

Doel
Parkeerwoordenboek.nl is vooral bedoeld als een open platform voor eenieder die zich professioneel met parkeren bezig houdt en de noodzaak voor een eenduidig begrippenkader onderkent. Kennis delen is hierbij het voornaamste doel. Want samen kunnen we er voor zorgen dat we, ondersteund door eenduidige definities, eerder bij de essentie van het parkeervraagstuk kunnen komen; het leveren van een bijdrage aan een leefbare, bereikbare, duurzame en vitale locatie, gebied of stad.

Wat is het Parkeerwoordenboek niet?
Parkeerwoordenboek.nl heeft geen commercieel oogmerk, is gratis en geheel openbaar. Specifieke productomschrijvingen, reclameboodschappen en dergelijke passen hier dus niet in.

Hoe werkt het
Als lezer:  vul uw zoekterm in en vind uw weg door de verschillende definities.
Als editor: maak een account aan zodat u bij kunt dragen aan het Parkeerwoordenboek. Bewerk de definitie van de term waarvan u denkt dat het anders omschreven moet worden direct zelf. Of draag een definitie aan die nog ontbreekt.

Bekijk nu www.parkeerwoordenboek.nl!

Parkeerwoordenboek.nl is een initiatief van Spark.