Introductiedag ‘Parkeerexploitatie en -beheer in ‘t publieke domein’ 7 februari 2013

Foto: Spark

Foto: Spark

Op 7 februari 2013 organiseert Spark de introductiedag ‘Parkeerexploitatie en -beheer in het publieke domein’ in Breda.

Deze introductiedag is vooral gericht op functionarissen bij gemeenten en andere (semi) publiekrechtelijke instellingen die te maken hebben met het tot uitvoering brengen van parkeerbeleid, parkeerexploitatie en regie/opdrachtgeverschap t.a.v. uitvoerende taken. In het bijzonder zij die hiermee nog niet zo lang te maken hebben en zich op dit vakgebied verder willen verdiepen.

Het resultaat van de dag is (meer) inzicht in:
•           Hoe komt parkeerbeleid tot stand en welke doelen worden hiermee gediend;
•           Met welke instrumenten wordt dit beleid tot uitvoering gebracht;
•           Hoe wordt de uitvoering georganiseerd en hoe kan je regie over uitvoerende taken voeren;
•           Hoe kan je resultaten van beleid en prestatie van de uitvoeringsorganisatie monitoren.

Programma
Het programma start om 10:00 uur en is tweeledig.

Ochtend          10:00-12:30 uur          Parkeren – waar hebben we het over
Middag            13:30 -16:00 uur         De parkeerorganisatie

Bekijk hier het uitgebreide programma.

Uiteraard wordt er voor een lunch gezorgd.

Locatie
NHTV te Breda

Kosten
Euro 350,- per deelnemer

Aanmelden
Vanwege het grote aantal aanmeldingen is deze dag inmiddels vol.

Spark zal vanwege deze belangstelling de introductiedag opnieuw organiseren op 5 maart 2013.
Hiervoor kunt u zich nu alvast aanmelden.

Dit kan via het contactformulier, per email of per telefonisch op 070-31 77 005.