Informatieve themamiddag ‘Aanbesteden parkeerapparatuur’

Foto: Spark

Foto: Spark

Donderdagmiddag 25 oktober vond de themamiddag ‘Aanbesteden parkeerapparatuur’ op een bijzondere locatie plaats. Op de 17e etage van de EUR, met prachtig uitzicht op de bouwplaats van de te ontwikkelen campus, werd kennis gedeeld en uitgewisseld.

De aanwezige deelnemers, voornamelijk afkomstig vanuit overheidsinstellingen, hadden de mogelijkheid gekregen om vooraf enkele vragen in te sturen, deze werden gedurende de middag behandeld.

Na een korte introductie van Eric Stuyfzand (Spark) trapte Edith Weersink, directeur PSI, af met de eerste inleiding over de theorie van aanbesteden. Aan bod kwam niet alleen de structuur van de aanbesteding en de overeenkomst, ook lichtte zij de belangrijkste veranderingen door de nieuwe aanbestedingswet, die per 1 januari 2013 van kracht wordt, toe.

Arie Pijp (Spark) behandelde de praktijkcase ‘Aanbesteding betaalapparatuur op straat voor Goes en Middelburg (één aanbesteding voor twee gemeentes)’. Met behulp van sprekende beelden en een filmpje maakte hij de deelnemers duidelijk hoe dit proces is verlopen en ging hij in op de overwegingen voor samenwerking, de PvE’s en het verloop van de aanbesteding en de gunning.

De vooraf ingezonden vragen van de deelnemers waren aanzet voor discussie, die van tijd tot tijd op het scherp van de snede werden gevuurd.

De tweede praktijkcase ‘Aanbesteding betaal- en toegangscontroleapparatuur in parkeergarages Den Bosch’ was in handen van Pieter Bergsma (Spark). Pieter ging hierbij vooral in op kentekenherkenning.

Het bleek duidelijk dat het onderwerp leeft. Nieuwe technische mogelijkheden, nieuwe gebruikerswensen en nieuwe aanbestedingsregels zijn voeding voor discussie en leiden tot nieuw inzichten.

De workshop zal daarom worden herhaald (in Zuid- en Noord-Nederland).