Herhaling Introdag ‘Parkeerexploitatie en -beheer in ‘t publieke domein’ 5 maart 2013

Afgelopen 7 februari 2013 heeft Spark de introductiedag ‘Parkeerexploitatie en -beheer in het publieke domein’ aan de NHTV in Breda georganiseerd. De introdag bleek succesvol: alle deelnemers hebben deze dag als zeer informatief en inspirerend ervaren.

Vanwege het aantal aanmeldingen en aanhoudende belangstelling hiervoor heeft Spark besloten deze introductiedag opnieuw te organiseren op 5 maart 2013 in Gouda.

Deze introductiedag is vooral gericht op functionarissen bij gemeenten en andere (semi) publiekrechtelijke instellingen die te maken hebben met het tot uitvoering brengen van parkeerbeleid, parkeerexploitatie en regie/opdrachtgeverschap t.a.v. uitvoerende taken. In het bijzonder zij die hiermee nog niet zo lang te maken hebben en zich op dit vakgebied verder willen verdiepen.

Het resultaat van de dag is (meer) inzicht in:
• Hoe komt parkeerbeleid tot stand en welke doelen worden hiermee gediend;
• Met welke instrumenten wordt dit beleid tot uitvoering gebracht;
• Hoe wordt de uitvoering georganiseerd en hoe kan je regie over uitvoerende taken voeren;
• Hoe kan je resultaten van beleid en prestatie van de uitvoeringsorganisatie monitoren.

Datum
5 maart 2013

Locatie
Gouda

Programma
Het programma start om 10:00 uur en is tweeledig.

Ochtend 10:00-12:30 uur  Parkeren – waar hebben we het over
Middag   13:30 -16:00 uur De parkeerorganisatie

Bekijk het uitgebreide programma.

Uiteraard wordt er voor een lunch gezorgd.

Kosten
Euro 350,- per deelnemer

Aanmelden
Dit kan via het contactformulier, per email of telefonisch op 070-31 77 005.