Extra mini-symposium ‘Digitalisering Parkeren’: 27 februari in Utrecht

Het mini-symposium afgelopen november in Den Haag kreeg zo veel belangstelling dat niet iedereen er bij kon zijn; om deze reden organiseert Spark dit symposium voor gemeenten opnieuw.

Steeds meer gemeenten begeven zich op de snelweg van de digitale parkeerketen. Technisch is bijna alles mogelijk, maar de organisatorische, juridische en maatschappelijke praktijk blijkt vaak weerbarstiger. Hoe te handelen en waar aan te denken? En vooral ook: wat komt er na het digitaliseren?

Na een drukbezochte en succesvolle bijeenkomst ‘Digitalisering Parkeren’ op 19 november j.l. in Den Haag organiseert Spark voor gemeenten opnieuw het mini-symposium ‘Digitalisering Parkeren: te ondernemen stappen en aandachtspunten’.

Datum:     27 februari 2014
Tijd:          12:30-17:00 uur
Locatie:    Utrecht (Vergadercentrum Vredenburg 19, op loopafstand van Utrecht CS)
Kosten:     Euro 75,00 (excl. BTW)

Klik op onderstaand boekje om het middagprogramma in te zien:

In deze bijeenkomst schetst Spark een eenvoudige marsroute naar een digitale parkeerketen die niet alleen leidt tot de vaak zo vurig gewenste besparingen maar tegelijk de basis vormt voor een gastvrij en professioneel parkeerbeleid. Wij maken daarbij gebruik van de ervaringen van steden die dit reeds geïmplementeerd hebben. In 4 blokken bespreken wij:

  •         de nut en noodzaak van digitalisering;
  •         de belangrijkste ingrediënten van een digitale parkeerketen;
  •         een marsroute voor implementatie: keuzes en aandachtspunten;
  •         wat is er nog meer mogelijk met digitalisering?

Aanmelden
U kunt zich niet meer aanmelden.

Wij kijken uit naar uw komst op donderdag 27 februari in Utrecht!