Aankondiging bijeenkomst Parkeernormen 7 maart 2013

Foto: Spark

Foto: Spark

Op donderdag 7 maart organiseert Spark de bijeenkomst Parkeernormen in Utrecht.

Aanleiding
De gebiedsontwikkelingen die overal vastlopen mede als gevolg van de parkeereisen, de actuele leegstand van gebouwde parkeervoorzieningen met het vooruitzicht dat deze alleen maar leger zullen worden, en het onlangs verschijnen van de nieuwste parkeerkencijfers van CROW.

Doel
Gemeenten op een progressieve en creatieve wijze aan de slag laten gaan met het flexibel toepassen van parkeernormen door een slimme parkeernormensystematiek. Spark wil deze gemeenten laten kennismaken met een nieuwe, gebieds- en locatiespecifieke benadering die ook juridisch-planologisch robuust is.

Datum:  donderdag 7 maart 2013
Tijd:      13:00-17:00 uur
Locatie: Stadskasteel Oudaen, Utrecht

Programma
Bekijk het programmaboekje èn lees meer over route en parkeren.

Aanmelden
U kunt zich niet meer aanmelden.