Aanbesteden parkeerapparatuur 26 juni 2013

Op woensdag 26 juni organiseert Spark opnieuw de themamiddag ‘Aanbesteden parkeerapparatuur: hoe krijg ik wat ik hebben wil?’

Voor deze themamiddag nodigen wij graag alle gemeenten uit om deel te nemen.

Locatie:  Zwolle, de Nieuwe Buitensociëteit, Stationsplein 1 (tegenover CS station)
Tijd:       13:00-16:15 uur
Datum:   26 juni 2013

Bekijk het volledige programma in onderstaand boekje.

We zijn er wel aan gewend, steeds meer wordt openbaar aanbesteed. Maar goed aanbesteden is meer dan goed de regels naleven. Om te krijgen wat je wilt hebben moet je weten wat er te koop is, wat je kan vragen en hoe je het moet beoordelen. Daar gaat onze themamiddag over. Het terrein parkeren is breed: het kan gaan over bouw, exploitatie, beheer en techniek. Te breed om alles in een keer te bespreken. Daarom hebben we gekozen voor het thema parkeerapparatuur.

Graag nodigen wij u van harte uit om aan deze interactieve themamiddag deel te nemen: Aanbesteden parkeerapparatuur: “hoe krijg ik wat ik hebben wil?”

Aan de hand van praktijkvoorbeelden laten we zien hoe je eisen en wensen formuleert, de offertes beoordeelt. Welke moeilijkheden zich misschien kunnen voordoen en hoe je die kan voorkomen. Hoe je de parkeerder het beste helpt, hoe je van te voren test wat je is aangeboden.

We bespreken:
• innovaties; wat zijn de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen?
• veranderingen door de nieuwe aanbestedingswet;
• inwinnen van marktinformatie (hoe werkt een marktconsultatie?);
• test wat je koopt: de betekenis van een “proof of concept”;
• hoe neem je het meerjarig onderhoud op in de beoordeling.

Deze middag heeft een interactief karakter; tussen de inleidingen is tijd gereserveerd voor vragen, het uitwisselen van ervaringen en discussie. Daarnaast is er ruimte voor bespreken van uw eigen casus.

Kosten
Deelname aan deze middag is kosteloos.

Aanmelden
U kunt u aanmelden middels het contactformulier of per email. Voor meer informatie over deze themamiddag en/of het aandragen van een casus kunt u contact opnemen met Welmoed Rieff op 070-31 77 005.

Wij kijken uit naar uw komst op 26 juni!