Wordt de autobezitter een uitstervend ras in centrum Amsterdam?

Het Amsterdamse coalitieakkoord trok flinke aandacht, niet in de laatste plaats omdat de ambitie werd uitgesproken om 7.000 tot 10.000 parkeerplaatsen op te heffen, gemiddeld dus 8.500 plaatsen. Dat leidt tot de vraag of de autobezitter een uitstervend ras wordt in het centrum van Amsterdam?

Door Martin Blankendaal (Spark)

Foto: Pascal Blanchet

Blijven er nog parkeerplaatsen over?
Laat ik eerst het gemiddelde aantal van 8.500 op te heffen plaatsen in perspectief plaatsen. Volgens de Nota Parkeernormen Auto van Amsterdam waren in 2016 in het centrum 28.000 parkeerplaatsen aanwezig, waarvan 13.000 in garages en 15.000 op straat. De ambitie van het college is dus om daarvan 8.500 stuks op te heffen; 57% van de plaatsen op straat en 30% van het totale aantal plaatsen. Anders uitgedrukt is het resultaat van de plannen van het college dat in 2025 nog 13.000 parkeerplaatsen in garages beschikbaar zijn en 6.500 op maaiveld. Op basis van het huidige aantal inwoners van het centrum 0,225 parkeerplaatsen per inwoner. Er is weliswaar sprake van een forse afname van het aantal parkeerplaatsen, maar parkeren in het centrum blijft mogelijk.

Voor nieuwe bewoners is vooraf duidelijk dat ze geen parkeervergunning krijgen

Zijn de huidige bewoners de klos?
Uit cijfers uit het Jaarboek Amsterdam in Cijfers 2017 blijkt dat in 2016 van de bewoners van het centrum 10% verhuisde naar een andere gemeente, en dat nog eens 13% verhuisde binnen Amsterdam. Het voornemen van het college is jaarlijks circa 1.400 parkeerplaatsen op straat op te heffen, ongeveer 9,5% van het huidige aantal plaatsen op straat. Dit percentage is aanzienlijk lager dan het percentage centrumbewoners dat jaarlijks verhuist. Dat betekent dat de gemeente gebruik kan maken van natuurlijk verloop: de bestaande bewoners behouden hun parkeervergunning en voor nieuwe bewoners is vooraf duidelijk dat ze geen parkeervergunning krijgen. Dit principe wordt reeds toegepast bij nieuwbouwplannen in Amsterdam. Toekomstige bewoners daarvan krijgen geen parkeervergunning, ongeacht of de ontwikkelaar van het plan parkeerplaatsen realiseert.

Amsterdam zet in op autobeschikbaarheid en alternatieven voor autobezit

Wat zijn de alternatieven?
De Agenda Amsterdam Autoluw bevat een aantal andere punten met een relatie tot autogebruik en parkeren:

 “Nieuwe parkeergarages worden alleen nog dichtbij de A10 of daarbuiten gerealiseerd, met nadruk op Park and Ride-voorzieningen. Ook komt er meer ruimte voor de fiets en wordt de fietsinfrastructuur verbeterd.”
Centrum­bewoners die niet in het centrum parkeren kunnen hier dus terecht, en de verplaatsing tussen hun huis en auto met de fiets of met het openbaar vervoer maken. Het zou zomaar kunnen dat dit minder tijd kost dan in het centrum rondjes rijden op zoek naar een parkeerplaats en vervolgens 10 minuten naar huis lopen.

“Het dubbelgebruik van reeds bestaande particuliere garages wordt gestimuleerd.”
Optimalere benutting van bestaande capaciteit is altijd een pré, met als mogelijk pluspunt dat parkeerders vooraf weten of er een parkeerplaats vrij is en niet meer hoeven te zoeken.

“Amsterdam gaat een voortrekkersrol spelen in nieuwe mobiliteitsconcepten om autobezit te verminderen en bereikbaarheid te vergroten. Onderdeel hiervan is een onderzoek naar een gemeenschappelijk platform voor deelconcepten.”
Hiermee zet Amsterdam in op alternatieven voor autobezit en wordt in plaats daarvan autobeschikbaarheid geboden. Minder particulier autobezit en gebruik van de resterende parkeerplaatsen op straat door zuinige deelauto’s kan prima in de autobehoefte voorzien.

De gemiddelde binnenstadsbewoner verhuist sneller dan dat de gemeente parkeerplaatsen op straat opheft

Uitstervend ras?
De autobezitter (met een parkeerplaats voor de deur) wordt een uitstervend ras in het centrum van Amsterdam. Maar doordat de gemiddelde binnenstadsbewoner sneller verhuist dan de gemeente parkeerplaatsen op straat opheft, hoeft dat geen enkel probleem te zijn. Als de implementatie van de plannen dusdanig wordt ingericht dat nieuwe bewoners geen parkeervergunningen meer krijgen is de impact voor bestaande bewoners gering. Nieuwe bewoners die een auto nodig hebben kunnen aan de rand van de stad parkeren of gebruik maken van deelauto’s of andere mobiliteitsconcepten en weten dat vooraf. En daar is niets mis mee!

Op de hoogte blijvenVolg ons op TwitterFacebook & LinkedIn